Pokyny k ochraně údajů podle čl. 13 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů

Pro nás, společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, je bezpečné zacházení s osobními údaji velmi důležité. Proto dbáme společně s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů na dodržování právních požadavků týkajících se ochrany osobních údajů, obzvláště na platné evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkový zákon o ochraně osobních údajů (nový BDSG). Následně vás budeme informovat o tom, pro jaké účely jsou vaše data získávána a zpracovávána a jak můžete uplatnit svá práva. Prohlášení o ochraně údajů můžete kdykoliv nahlížet prostřednictvím odkazu „Ochrana dat“ v zápatí každé strany.
Osobní údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (čl. 4 č. 1 GDPR) jsou všechny informace, které jsou přímo vztažené osobně k vám, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

Naše elektronické systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změně nebo zpracování vašich údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.

I. Jméno a kontaktní údaje správce

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

III. Obecně ke zpracování údajů.

IV. Zpracování osobních údajů přes naše webové stránky

V. UTA vyhledávač stanic Mobile App

VI. Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy ve vztahu se zákazníkem

VII. Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy ve vztahu s dodavatelem

VIII. Zpracování osobních údajů v rámci konkurzních řízení

IX. Práva subjektů údajů/Poptávkový formulář

I. Jméno a kontaktní údaje správce

Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Straße 1
63801 Kleinostheim
Tel: +49 6027 – 509-0
E-Mail: info@uta.com
Webové stránky: www.uta.com

Zástupci odpovědnosti:
Pierre Jalady

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud budete mít dotazy ohledně zákonného zacházení s vašimi osobními údaji, zastihnete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Heinrich-Eckstein-Straße 1
63801 Kleinostheim

nebo

e-mailem na datenschutz@uta.com příp. dataprivacy@uta.com

Upozornění:

Při vašem kontaktu s námi e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře se vámi sdělené údaje (vaše e-mailová adresa, příp. vaše telefonní číslo) u nás ukládají, abychom zodpověděli vaše dotazy. Údaje vyskytující se v této souvislosti vymažeme poté, když už uložení není potřebné, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné povinnosti pro uchování údajů.

III. Obecně ke zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Můžete si být jisti: Vaše údaje ukládáme u společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG pouze k vyřízení vašich poptávek, plnění a realizování s námi uzavřených smluv (včetně zpracování plateb a příp. kontrolu bonity) a pro vlastní reklamní účely. Zpracování probíhá na základě obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a spolkového zákona o ochraně osobních údajů.

Pokud nám zašlete poptávku, vyžádáte si od nás nabídku nebo s námi uzavřete smluvní vztah, zpracováváme vaše osobní údaje.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů jako právní základ.

Pro zpracování osobních údajů k plnění smluvního vztahu s vámi zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. To platí také pro postupy zpracování, které jsou potřebné pro provádění předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů potřebné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naši společnost, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů jako právní základ.

Je-li zpracování potřebné pro hájení oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a vaše zájmy, základní práva a základní svobody nepřevažují výše uvedený zájem, potom slouží čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů jako právní základ pro zpracování.

3. Výmaz údajů a doba uložení

Společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG zablokuje, příp. vymaže vaše osobní údaje, pokud odpadne účel zpracování. Uložení může kromě toho proběhnout, když to určuje evropský nebo národní zákonodárce v unijních právních nařízeních, zákonech nebo ostatních předpisech, kterým jako správce podléháme. Blokování nebo výmaz vašich osobních údajů proběhne také tehdy, když uplyne lhůta pro uložení předepsaná normami, pokud neexistuje nutnost dalšího uložení údajů k uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Zpracování osobních údajů přes naše webové stránky

1. Návštěva webových stránek

Naše online prezentace můžete v zásadě využívat bez zveřejnění vašich osobních údajů. Vyvoláním naší webové stránky se ukládají údaje pro bezpečnostní účely, jako název vašeho internetového providera, webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, webové stránky, které navštěvujete u nás a vaše IP adresa. Tyto údaje by eventuálně povolovaly identifikaci, ovšem v tomto směru nedochází k žádnému zhodnocení vztaženému k osobě. Mohou se vyhodnocovat pro statistické účely, přičemž ale jednotlivý uživatel zůstává anonymní. Pokud se údaje předávají externím poskytovatelům služeb, zajistili jsme pomocí technických a organizačních opatření, aby byly dodržovány předpisy o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů a dočasné uložení je nutné, aby se umožnil přenos webových stránek na váš počítač. Přitom zůstávají údaje uloženy po dobu relace.

Účel zpracování je založen na oprávněném zájmu podle právního základu čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

2. Používání cookies

 

3. Newsletter

Newslettery, e-maily a další elektronické zprávy s reklamními informacemi (dále jen „newsletter“) zasíláme pouze se svolením příjemců (proces Double-Opt-In) nebo na základě zákonného souhlasu.
Zasílání newsletterů probíhá prostřednictvím „Inxmail“, platformy pro zasílání newsletterů společnosti Inxmail GmbH , Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg.
V rámci newsletteru se používá takzvaný newsletter tracking (označovaný také jako Web-Beacons nebo Tracking-Pixel). Při otevření newsletteru se vyvolá pixelový soubor ze serveru společnosti Inxmail a vedle určitých technických dat příjemce (např. informace o prohlížeči, e-mailový klient a systém) zaeviduje také IP adresu a okamžik vyvolání newsletteru. Ke statistickým šetřením patří také zjišťování, jestli se newslettery otevírají a na jaké odkazy se kliká. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně, chování při klikání se nepřiřazuje ke konkrétnímu příjemci newsletteru. Vyhodnocení slouží spíše k poznání zvyklostí při čtení a přizpůsobení obsahů těmto zvyklostem nebo k zasílání různých obsahů podle konkrétních zájmů.
Příjemce má právo a možnost kdykoliv se nechat vyjmout z rozdělovníku pro zasílání newsletteru. K tomuto účelu má příjemce možnost odhlásit odběr newsletteru sám prostřednictvím odkazu pro odhlášení přímo v newsletteru.

4. Online formulář např. k navázání kontaktu, zpracování nabídky, žádosti o zpětné zavolání u UTA

S uvedením vašich osobních údajů v online formulářích na webových stránkách společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) souhlasíte, že společnosti UTA a MercedesService Card GmbH & Co. KG, Kleinostheim budou vaší firmě poskytovat informace prostřednictvím kontaktních osob také e-mailem a telefaxem o tématu využití služeb na cestách a o zajímavých produktech a službách společností UTA a MercedesService Card. Souhlasíte s tím, že společnost UTA k tomu použije uvedené údaje a vymění si je se společností MercedesService Card. Pokud nemá být vaše firma informována prostřednictvím kontaktních osob v této formě, potom můžete samozřejmě příslušná pole kontaktních údajů nechat prázdná. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat i později, aniž by za zrušení souhlasu vznikly náklady přesahující základní tarify. Proti použití údajů k uvedeným účelům může být kdykoliv podán rozpor.
Souhlasem potvrzujete, že uvedená kontaktní osoba kompetentní pro informace a dotazy společností UTA a MercedesService Card byla informována o sdělování kontaktních údajů a také o výše uvedeném souhlasu.
Neexistuje povinnost uvádět všechny údaje. Společnosti UTA a MercedesService Card mohou informace zasílat ovšem pouze cestou požadovanou vaší firmou, pokud nám sdělíte příslušné kontaktní údaje.

Právním základem pro zpracování údajů na základě souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

5. Analýza webových stránek

Na našich webových stránkách používáme různé nástroje k analýze návštěvnosti našich webových stránek. 

Použití Google Analytics

Používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používají tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzy vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené prostřednictvím cookie o vašem používání webových stránek jako

 • Btyp/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • referenční URL (předtím navštívené stránky),
 • host name přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas poptávky serveru,

se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. Adresa předaná z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není spojována s jinými údaji společnosti Google. Na těchto webových stránkách jsme Google Analytics rozšířili o kód „anonymizeIP“. To zaručuje maskování vaší IP adresy, takže se všechny údaje získávají anonymně. Pouze ve výjimečných případech se na server Google do USA přenáší úplná IP adresa a tam se zkrátí.

Společnost Google přijímá EU-US-Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

V pověření provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace používá, aby vyhodnotila vaše užívání webových stránek, vypracovala zprávy o aktivitách webových stránek a aby poskytla další služby provozovateli webových stránek spojené s využitím webových stránek a internetu.

Právním podkladem pro zpracování údajů je Váš souhlas, který jste nám udělili podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO (GDPR) v Cookie-Banner. Svůj souhlas můžete samozřejmě v budoucnu kdykoli zrušit. Neváhejte a pošlete nám e-mail: datenschutz@uta.com.

Abychom lépe sjednotili a spravovali Google Analytics na našich webových stránkách,  používáme Google TAG-Manager. Podle společnosti Google se k tomuto účelu nepoužívají žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje.

Dále využíváme Google Analytics k tomu, abychom vyhodnocovali údaje z Double-Click-Cookies a také AdWords pro statistické účely. Pokud byste si to nepřáli, můžete provést deaktivaci přes správce zobrazených údajů (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs).

Další informace k ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics najdete v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs).

Údaje jsou uchovávány pro statistické účely 26 měsíců.

Použití Google Maps

Na této webové stránce využíváme nabídku Google Maps. To nám umožnuje zobrazovat interaktivní mapy přímo ve webové stránce a dále umožňuje pohodlné použití funkce mapy.

Při návštěvě webu společnost Google obdrží informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku naší webové stránky. K tomu jsou společnosti Google předávány další údaje jako např. Vaše IP-adresa, datum a čas dotazu, webová stránka, ze které přichází požadavek, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Google zpřístupňuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda takový účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni do Google, jsou Vaše údaje přímo spojeny s Vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byl váš profil spojen s Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše data jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, výzkumu trhu a/nebo vytvoření své webové stránky podle potřeby. Taková analýza je prováděna zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby Vám poskytla reklamu „šitou na míru“ a informovala ostatní uživatele sociálních sítí o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo požadovat zrušení uživatelských profilů; k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat poskytovatelem Plug-in naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně osobních údajů. Naleznete zda také další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Google zpracovává Vaše osobní údaje i v USA a přijímá EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právním podkladem pro přenos dat je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit. Zašlete e-mail na datenschutz@uta.com.

Google AdWords

Naše webové stránky používají Google Conversion-Tracking. Pokud jste se dostali na naše webové stránky přes zobrazení připojené ze strany Google, nastaví Google Adwords na vašem počítači cookie. Cookie pro Conversion-Tracking se nastaví, když uživatel klikne na zobrazení připojené ze strany Google. Tyto cookies pozbývají po 30 dnech platnost a neslouží k osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité strany našich webových stránek a cookie ještě neztratilo platnost, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na toto zobrazení a byl přesměrován na tuto stranu. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiné cookie. Cookies nemohou být takto sledovány přes webové stránky zákazníka AdWords. Informace získávané pomocí Conversion-Cookies slouží k tomu, aby se vytvářely Conversion-statistiky pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci se dovědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich zobrazení a byli přesměrování na stranu opatřenou tagem Conversion-Tracking. Neobdrží ovšem žádné informace, pomocí nichž lze uživatele osobně identifikovat.

Pokud byste se nechtěli účastnit trackingu, můžete potřebné nastavení cookies odmítnout – přes nastavení prohlížeče, které automatické nastavení cookies obecně deaktivuje nebo svůj prohlížeč nastavte tak, aby byly cookies blokovány doménou „googleleadservices.com“.

Dbejte na to, že cookies Opt-out nesmíte smazat, pokud si nepřejete žádný záznam měřených údajů. Pokud jste smazali v prohlížeči všechny vaše cookies, musíte znovu nastavit příslušné Opt-out cookie.

Hotjar

Na našich webových stránkách používáme Hotjar. Hotjar je služba, která analyzuje chování a zpětnou vazbu uživatelů na webových stránkách kombinací analytických nástrojů a nástrojů zpětné vazby. Přes Hotjar vzniká pro nabízející webových stránek založených na Hotjar „celkový obraz“ o tom, jak se mohou zlepšit zkušenosti konečných uživatelů a výkon webových stránek založených na Hotjar.

Další informace o Hotjar obdržíte na ‚About Hotjar‘. Hotjar nás podporuje přitom, abychom vám umožnili lepší zkušenosti uživatele a lepší servis, pomáhá vám při diagnostice technických problémů a analyzuje uživatelské trendy. Především lze zlepšit funkčnost webových stránek založených na Hotjar službami Hotjar, čímž jsou uživatelsky přívětivější, obsahově hodnotnější a snadněji ovladatelné.

Při návštěvě webových stránek založených na Hotjar můžete kdykoliv zabránit získávání vašich osobních údajů tak, že přejdete na stranu Opt-out a kliknete na „Deaktivovat Hotjar“ a ve svém prohlížeči aktivujete „Do Not Track (DNT)“.

6. Použití Social-Media-Plug-ins

V rámci našeho blogu „„Stories from the Tanke“ používáme pixely akce návštěvníka facebooku pro statistické účely. Pomocí cookies lze takto sledovat, jak se mohou naše marketingová opatření na facebooku zaznamenávat a zlepšovat.

S vaším souhlasem, který jste udělili následovně

„Souhlasím s použitím pixelu akce návštěvníka facebooku“

navštívíte v rámci naší internetové prezentace „Pixel akce návštěvníka“ společnosti

Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”)

Tak lze sledovat chování uživatelů poté, když byli přesměrování kliknutím na reklamní zobrazení facebooku na webové stránky nabízejícího. Tento postup slouží k tomu, aby byla vyhodnocena účinnost reklamních zobrazení facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu a může přispět k budoucí optimalizaci reklamních opatření.

Získané údaje jsou pro nás anonymní, neposkytují nám žádné podklady k identitě uživatelů. Údaje jsou ovšem ukládány a zpracovávány společností Facebook, takže je možné spojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook může použít údaje pro vlastní reklamní účely podle směrnice o používání údajů na facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/). Facebooku a jeho partnerům můžete umožnit zapnutí reklamních zobrazení na facebooku a mimo něj. K těmto účelům může být dále uloženo na vašem počítači cookie.

Souhlas s použitím pixelu akce návštěvníků smí být poskytnut uživatelům, kteří jsou starší 13 let. Pokud jste mladší, žádáme o souhlas vašeho zákonného zástupce.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení formy.

7. Využití naší nabídky na blogu (Stories from the Tanke)

Na našem blogu, na kterém zveřejňujeme různé příspěvky k tématům ohledně čerpacích stanic, můžete psát veřejné komentáře. Váš komentář bude zveřejněn s vámi uvedeným uživatelským jménem u příspěvku. Doporučujeme použít místo vašeho skutečného jména pseudonym. Uvedení uživatelského jména a e-mailové adresy je povinné, další informace jsou dobrovolné. Pokud napíšete komentář, uložíme dále vaši IP adresu. Uložení je pro nás potřebné, abychom se mohli hájit v případech možného zveřejnění protiprávního obsahu vůči nárokům z odpovědnosti. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by třetí strana reklamovala váš komentář jako protiprávní. Zveřejnění této adresy neprobíhá.

Právní základy jsou čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b a f GDPR. Komentáře nejsou před zveřejněním kontrolovány. Vyhrazujeme si právo na vymazání komentářů, pokud je třetí strana reklamuje jako protiprávní.

Ukládání komentářů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR). Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí oznámení e-mailem bez předepsané formy na naší adresu. Zákonnost již provedených postupů zpracování dat zůstává zrušením nedotčena.

Ukládáme komentáře a s nimi spojené údaje na našich webových stránkách, dokud se komentovaný obsah úplně nevymaže nebo komentáře musí být vymazány z právních důvodů (např. urážlivé komentáře).

8. Exkluzivní sekce UTA

V rámci našich exkluzivních sekcí vám poskytujeme přes naše webové stránky služby anebo výkony, pro které je potřebná registrace nebo zřízení osobního uživatelského účtu. V rámci registrace a zřízení uživatelského účtu získáváme následující údaje:

 • Jméno uživatele
 • Heslo
 • Obchodní e-mailová adresa uživatele
 • Společnost, adresa, stát
 • Telefonní a faxové číslo (nepovinné údaje)

Registrace uživatele probíhá k omezení přístupu, ke kontrole přístupu a také k jednoznačné identifikaci. Kromě toho slouží k účelu poskytování obsahů a informací specifikovaných zákazníkem.

Pokud používáte náš portál, ukládáme vaše potřebné údaje tak dlouho, dokud svůj přístup s konečnou platností nevymažete. Všechny údaje můžete spravovat a měnit v chráněné klientské sekci. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 dost. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Jako uživatel máte možnost kdykoliv zrušit registraci.

V. UTA vyhledávač stanic Mobile App

1. iOS

Rozhodli jste se pro používání aplikace UTA vyhledávače stanic. Ve spojení s používáním této aplikace (App) jste akceptovali ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Apple Inc. (http://www.apple.com/legal/privacy/cs-ww/). Kromě toho vás informujeme o přístupových právech určitých služeb aplikace, které jsou aktivní na vašem mobilním přístroji.

Zeměpisná poloha

Vaše zeměpisná poloha se zjišťuje v rámci vyhledávací funkce v aplikaci, aby se vám mohly zobrazit stanice UTA. To se děje pouze tehdy, pokud je aplikace aktivně v popředí. Pokud se aplikace nepoužívá, nachází se tedy v pozadí, nezjišťujeme žádnou zeměpisnou polohu. Pokud jste aktivovali funkci „Automaticky hlásit“, zjišťuje se zeměpisná poloha dále přes iOS.

Vyhledávání trasy

Funkce přenáší informace přes Apple API. Přitom se zpracovává začátek a cíl trasy. Podle zjištěné trasy najde aplikace možné čerpací stanice (nebo POI) podél trasy.

Push-Service

Pokud jste aktivovali funkci Push, jsou poskytovány přes takzvaný „Push token“ aktuální informace v rubrice „News“.

Identifikace přístroje

DTato funkce kontroluje přesně vámi použitý přístroj, aby se mohly správně zobrazit obsahy na vašem smartphonu. Není vyhledáváno číslo IMEI nebo UDID.

Statistická vyhodnocení

Statistické údaje (např. četnost používání, počty stažení, počet nových uživatelů) se přenášejí na službu „Flurry“. Privacy Policy k této službě najdete na: https://developer.yahoo.com/flurry/legal-privacy/tos.html

2. Android

Rozhodli jste se pro používání aplikace UTA vyhledávače stanic. Ve spojení s používáním této aplikace (App) jste akceptovali ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google Inc. (https://policies.google.com/privacy?hl=cs ). Kromě toho vás informujeme o přístupových právech určitých služeb aplikace, které jsou aktivní na vašem mobilním přístroji.

Při používání aplikace si můžete vybrat mezi online nebo offline variantou. Při použití offline varianty se nepřenášejí žádná data uživatele.

Aby se mohla technicky provést online verze, uvádíme seznam různých oprávnění k přístupu v souvislosti s vašimi mobilními terminály.

 • android.permission.INTERNET

Ve spojení s oprávněním přístupu se provádějí při vyvolání dat přes Backend („eJump“) následující vyhledávání: Jazyk systému: Jazyk uživatele (potřebný pro zobrazení textů rubriky „News“ a „Servisních čísel“ pod „Více“.)

Identifikace přístroje: Aby bylo možné poskytovat obsahy specifické pro přístroj. Není vyhledáváno číslo IMEI nebo UDID.

Vyhledávání trasy

Tato služba přenáší data přes Google API. Přitom se data zpracovávají přes start a cílové místo. Podle toho se mohou vypočítávat trasy.

 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Toto oprávnění k přístupu ukládá data a obrázky dočasně na přístroji, například „Oblíbené“, prvky obrázku jako ikony nebo obrázky pod „News“.

 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

Vyhledávání podle stanic v okruhu probíhá na přístroji lokálně. Zeměpisné souřadnice se přitom nepřenášejí.

Statistická vyhodnocení

SStatistické údaje (např. četnost používání, počty stažení, počet nových uživatelů) se přenášejí na službu „Flurry“. Privacy Policy k této službě najdete na: https://developer.yahoo.com/flurry/legal-privacy/tos.html

VI. Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy ve vztahu se zákazníkem

1. Účely a právní základy zpracování

a. Ke splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Při žádosti o zákaznický vztah k UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG zpracováváme vámi poskytnuté údaje pro uzavření smlouvy a pro odhad námi přebíraného hospodářského rizika.

Zpracování údajů v rámci obchodního vztahu

Dojde-li k uzavření smlouvy, zpracováváme vaše údaje k provádění smluvního vztahu. Přitom zpracovávané osobní údaje obsahují základní údaje (např. název firmy, předmět podnikání, adresa), údaje centrální kontaktní osoby, jakož i všechny údaje, které od vás potřebujeme za účelem fakturace (např. DIČ, bankovní údaje) v rámci smluvního vztahu. Patří zde také procesy zpracování, které probíhají v souvislosti se zasláním akceptačních médií.

Uzavření příp. provádění smluvního vztahu není bez zpracování vašich osobních údajů možné.

Použití údajů při prodlení s platbou

V případě prodlení s platbou můžeme postoupit pohledávky třetí straně. Přitom budou všechny nutné údaje v potřebném rozsahu za účelem vyřizování inkasního postupu předány třetí straně (např. inkasní firmě).

b. Objednávka produktů a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Při objednávání a využívání produktů/služeb v následně uvedených kategoriích může vzniknout potřeba, že se dodatečně k výše uvedeným údajům musí zpracovat ještě další osobní údaje. Tyto údaje obsahují v podstatě:

Akceptační média (servisní karty, mýtné boxy)

Údaje vztažené k vozidlu (např. majitel vozidla, poskytovatel leasingu, SPZ vozidla), údaje o řidiči (odchylná zasílací adresa nebo jméno při vydání servisní karty).

Digitální služby (klientská sekce UTA, E-Invoicing, elektronický výstup dat, UTA vyhledávač stanic APP)

Elektronické kontaktní údaje (e-mailová adresa) k informaci o novém účetním podkladu nebo k předání detailů faktury nebo v rámci uložení nových uživatelů klientské sekce UTA nebo v případě využívání funkce feedback v rámci UTA vyhledávače stanic APP. V rámci aplikace kromě toho zpracováváme vaše údaje o umístění, abychom vám mohli zobrazit nejbližší akceptační místo.

Postup registrace (mýtné)

Kmenová data zákazníka pro účely validace (např. základní údaje o firmě), zpracování všech údajů požadovaných provozovatelem akceptačního systému (liší se podle akceptačního systému).

V rámci postupu registrace k využití vybraných systémů akceptace mýtného nebo při vydávání servisních karet třetí strany prostřednictvím UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG zpracováváme bez výjimky osobní údaje, které jsou povinně vyžadovány akceptačními partnery / provozovateli systému. K legitimování vašich údajů sdělených nám v rámci registračního procesu může existovat nutnost, že tyto údaje musí být vůči akceptačním partnerům / provozovatelům systému doloženy odpovídajícími dokumenty (např. řidičský průkaz).

Abychom vás mohli v plném rozsahu podpořit v rámci případných dotazů nebo v případech vyžádání ze strany provozovatele akceptačního systému mýtného nebo národních výkonných orgánů, ukládáme všechny vámi předané údaje v rámci postupu registrace také interně.

Správa pohledávek

Při vystavení dobropisu (např. na MercedesServiceCard) sdílíme všechny relevantní informace o použití tohoto dobropisu s podnikem poskytujícím dobropis (např. Daimler AG). To se děje za účelem informování o nabídkách během platnosti dobropisu.

Všechna zpracování vašich osobních údajů ve výše uvedených postupech zpracování pro předsmluvní nebo smluvní účely jsou založena na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

c. Na základě oprávněného zájmu společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (čl.6 odst. 1 písm. f GDPR)

Vaše údaje zpracováváme také během vlastního plnění smlouvy, abychom hájili oprávněné zájmy nás a třetí strany. Tato zpracování probíhají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tato zpracování jsou:

Odhad přebíraných hospodářských rizik (zjišťování bonity)

K uzavření obchodního spojení, jakož i k monitorování stávajícího vztahu se zákazníkem, zejména při prodlení s platbou, využijeme podporu ze strany našich informačních kanceláří. Tyto hodnotí riziko výpadku platby na základě stávajících informací mj. také vašich osobních údajů. Výsledek ještě jednou osobně zkontroluje a s ohledem na možné důsledky pro obchodní vztah zhodnotí spolupracovník společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.

Automatický rating neprobíhá.

Reklama vlastních produktů a služeb

V případě, že neuvedete žádné konkrétní kontaktní osoby pro reklamní komunikaci, použijeme uvedené údaje centrální kontaktní osoby a budeme vás informovat v rámci smluvního vztahu o produktech a službách společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, jakož i našich spojených podniků.

Předávání můžete kdykoliv odvolat s účinností v budoucnu.

Další zpracování vašich údajů k hájení našeho oprávněného zájmu může být:

patření k řízení obchodu a další rozvoj vlastních produktů a služeb

Interní monitoring k řízení stávajícího obchodního vztahu.

Prevence
Pro preventivní zabránění trestným činům monitorujeme chování při užívání a použití vašich akceptačních médií.

Kontrola a optimalizace postupu k analýze potřeb a přímému oslovení zákazníků; vč. interního rozdělení zákazníků do segmentů

d. Na základě souhlasů (č. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Pokud jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro určité účely (viz detaily dále), je na základě vašeho souhlasu dána zákonnost tohoto zpracování. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. To platí také pro zrušení souhlasů, které nám příp. byly uděleny před platností GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Mějte na paměti, že zrušení souhlasu bude účinné teprve v budoucnu. Zpracování, která proběhla před zrušením souhlasu, jsou nedotčena.

Přihlášení newsletteru pro reklamní komunikaci

Newslettery vám budou zasílány pouze na základě zvláštního souhlasu.

(Osobní) záruky

V případě osobních záruk třetí stranou (externí poskytovatel záruky) zpracovává společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG všechny potřebné osobní údaje kromě informací o hospodářských a finančních poměrech této třetí strany.

e. Ke splnění zákonných povinností ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR

V rámci finančně hospodářských procesů a pro splnění zákonných požadavků na archivování.

2. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vnitropodnikově obdrží přístup k vašim údajům všechna místa, která to nutně potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností.

Smluvně zavázáni poskytovatelé služeb a pomocníci při plnění mohou přijít rovněž do styku s vašimi osobními údaji. Tito partneři jsou v rámci zpracování zakázky smluvně zavázáni k dodržování právních pokynů na ochranu osobních údajů a podporují společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG při realizování obchodního vztahu s vámi.

Mimo jiné využíváme zpracovatelé v zakázce pro služby: Podpora/údržba/vývoj aplikací elektronického zpracování dat / aplikací IT, služby call centra, skartace dat a likvidace, odesílání reklamních materiálů, Website-Hosting, vytváření webových stránek, Lettershop, zabezpečení budov, validace adresových údajů, kontrola řidičských průkazů, podpora procesu (24/7), online autorizace, služby při nehodách.

Ve speciálních konstelacích zpracováváme společně s kooperačními partnery vaše osobní údaje. Přitom zpracovává každá strana vaše údaje výlučně účelově a v rámci udělené odpovědnosti. Tato smluvní konstrukce spočívá v rámci:

 • odbytových partnerství/modely spolipráce
  V modelech, ve kterých jsou obchodní partneři ve spolupráci s vámi ve vzájemném smluvním vztahu, lze v rámci spolupráce vyměňovat data. Příslušné zpracování vašich dat vč. dalšího zpracování dříve vyměněných údajů každým spolupracujícím partnerem je založeno na přímém smluvním vztahu s vámi. V tomto okamžiku neexistuje žádná další povinnost informovat o spolupráci obchodního partnera, protože můžeme vycházet z toho, že jste byli již spolupracovníkem v rámci samostatného smluvního vztahu v plném rozsahu informováni o zpracování Vašich údajů. Neexistuje oprávnění vydávat pokyny příslušnému partnerovi pro spolupráci.
 • aktivit s koncernovými společnostmi nebo spojenými podniky
 • zúčtovacích služeb

Externí poskytovatelé služeb

V rámci plnění smluvních povinností využíváme částečně externí poskytovatelé služeb. Využíváme je pro tyto služby: informace o bonitě, registrace mýtného, logistické služby, služby při vracení úhrad, inkasní postupy, vyúčtování odebraných výkonů metodou náhrady výdajů

Ve všech výše uvedených případech zajišťujeme, aby třetí strana získala přístup pouze k těm osobním údajům, které jsou nutné pro splnění jednotlivých úkolů.

Další příjemci

Kromě toho můžeme vaše údaje předávat dalším příjemcům, například úřadům ke splnění zákonných oznamovacích povinností, jako např. sociální správě, finančním úřadům nebo úřadům činným v trestním řízení.

Velmi důležité: Společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG za žádných okolností neprodá vaše údaje třetí straně.

Předávání údajů do třetí země

Pokud bychom předali vaše údaje poskytovali služeb mimo EU/EHS, potom proběhne zpracování pouze tehdy, když byla pro třetí zemi potvrzena Komisí EU přiměřená úroveň ochrany osobních údajů nebo existují jiné přiměřené záruky ochrany osobních údajů.

3. Doba uložení

Vaše údaje se vymažou, jakmile už nebudou potřebné pro zpracování k výše uvedeným účelům. Přitom se může mimo jiné stát, že budou vaše údaje uloženy po dobu, během které se mohou uplatňovat nároky vůči naší společnosti (zákonná promlčecí lhůta činí 3 roky). Kromě toho ukládáme vaše údaje, pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Tyto povinnosti jsou mimo jiné odvozeny z obchodního zákoníku a pracovního řádu.

VII. Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy ve vztahu s dodavatelem

1. Účely a právní základy zpracování

a. Ke splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Zpracování údajů v rámci obchodního vztahu

V rámci uzavření dodavatelské smlouvy nebo během předsmluvních jednání k uzavření takové smlouvy se společností UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG zpracováváme vaše údaje pro zdůvodnění a provádění obchodního vztahu. Přitom zpracovávané osobní údaje obsahují základní údaje (např. název firmy vč. předmětu podnikání, adresu, údaje o zeměpisné lokalizaci), údaje kontaktních osob (e-mailová adresa, číslo telefonu/mobilu), jakož i všechny údaje, které od vás potřebujeme za účelem fakturace (např. DIČ, bankovní údaje) v rámci smluvního vztahu.

Uzavření příp. provádění smluvního vztahu není bez zpracování vašich osobních údajů možné.

K zajištění kvality údajů
Použití vámi sdělené e-mailové adresy kontaktních osob k zajištění odpovídající kvality údajů.

Všechna zpracování vašich osobních údajů ve výše uvedených postupech zpracování pro předsmluvní nebo smluvní účely jsou založena na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

b. Na základě oprávněného zájmu společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (čl.6 odst. 1 písm. f GDPR)

Vaše údaje zpracováváme také během vlastního plnění smlouvy, abychom hájili oprávněné zájmy nás a třetí strany. Tato zpracování probíhají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tato zpracování jsou:

Transparentní znázornění odběrů výkonu a odběrných míst vůči zákazníkům společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Podklady pro fakturaci zákazníkovi (doložení jednotlivých položek) příp. digitální výstup dat

Zveřejnění údajů v elektronických a analogových přehledech akceptačních míst
Vyhledávač stanic, aplikace UTA, seznam čerpacích stanic.

K informování zákazníků, obchodních partnerů, poskytovatelů služeb společnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Přehled akceptačních partnerů/míst příp. akceptantů UTA.

Opatření pro řízení obchodu a další rozvoj obchodního vztahu
Monitoring a řízení vztahu akceptačního partnera

c. Ke splnění zákonných povinností ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR

Kromě toho můžeme vaše údaje předávat dalším příjemcům, například úřadům ke splnění zákonných oznamovacích povinností, jako např. sociální správě, finančním úřadům nebo úřadům činným v trestním řízení.

2. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vnitropodnikově obdrží přístup k vašim údajům všechna místa, která to nutně potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností.

Smluvně zavázáni poskytovatelé služeb a pomocníci při plnění mohou přijít rovněž do styku s vašimi osobními údaji. Tito partneři jsou v rámci zpracování zakázky smluvně zavázáni k dodržování právních pokynů na ochranu osobních údajů a podporují společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG při realizování obchodního vztahu s vámi.

Mimo jiné využíváme zpracovatelé v zakázce pro služby: Podpora/údržba/vývoj aplikací elektronického zpracování dat / aplikací IT, skartace dat a likvidace, Website-Hosting, vytváření webových stránek, zabezpečení budov, dodavatelé štítků

Ve speciálních konstelacích zpracováváme společně s kooperačními partnery vaše osobní údaje. Přitom zpracovává každá strana vaše údaje výlučně účelově a v rámci udělené odpovědnosti. Tato smluvní konstrukce spočívá v rámci:

 • odbytových partnerství
 • aktivit s koncernovými společnostmi nebo spojenými podniky
 • zúčtovacích služeb

Externí poskytovatelé služeb
V rámci navázání vztahu a plnění zákonných a smluvních povinností využíváme částečně externí poskytovatelé služeb.
Ve všech výše uvedených případech zajišťujeme, aby třetí strana získala přístup pouze k těm osobním údajům, které jsou nutné pro splnění jednotlivých úkolů.

Další příjemci
Zákazníci obdrží svá data o umístění jako informaci ohledně možnosti použití akceptačních médií.

Velmi důležité: Společnost UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG za žádných okolností neprodá vaše údaje třetí straně.

Předávání údajů do třetí země
Pokud bychom předali vaše údaje poskytovali služeb mimo EU/EHS, potom proběhne zpracování pouze tehdy, když byla pro třetí zemi potvrzena Komisí EU přiměřená úroveň ochrany osobních údajů nebo existují jiné přiměřené záruky ochrany osobních údajů.

3. Doba uložení dat
Vaše údaje se vymažou, jakmile už nebudou potřebné pro zpracování k výše uvedeným účelům. Přitom se může mimo jiné stát, že budou vaše údaje uloženy po dobu, během které se mohou uplatňovat nároky vůči naší společnosti (zákonná promlčecí lhůta činí 3 roky). Kromě toho ukládáme vaše údaje, pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Tyto povinnosti jsou mimo jiné odvozeny z obchodního zákoníku a pracovního řádu.

VIII. Zpracování osobních údajů v rámci konkurzních řízení

1. Účel zpracování

V rámci procesu konkurzních řízení a rozhodování o uzavření pracovní smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje ve vztahu k odpovídajícímu účelu.

Automatizované nalezení rozhodnutí neprobíhá.

2. Právní základ zpracování

Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně interní místa (personál, nadřízený pracovní pozice, vedení společnosti). Předávání třetí straně neprobíhá, s výjimkou našich poskytovatelů služeb v rámci zpracování zakázky.
Záměr předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci neexistuje.

4. Doba uložení

Údaje se vymažou 6 měsíců po ukončení konkurzního řízení. Pokud se uzavře pracovní smlouva nebo existuje zájem na prodloužení lhůty, budeme vás informovat zvlášť o využití údajů v pracovním poměru, příp. zajistíme váš souhlas s prodloužením lhůty.

IX. Práva subjektů údajů/Poptávkový formulář

V případě, že zpracováváme osobní údaje od vás, jste subjekt údajů ve smyslu GDPR a máte vůči nám, jako správci, ve smyslu GDPR následující práva:

1. Právo na poskytnutí informací

Můžete od nás, jako od správce, požadovat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, u nás zpracovávány. Pokud dochází k takovému zpracování, můžete si od nás vyžádat následující informace:

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci, příp. kategorie příjemců, kterým byly dotčené osobní údaje poskytnuty nebo ještě jsou poskytovány;
 • plánovanou dobu uložení vašich osobních údajů nebo pokud k tomu nejsou možné konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uložení
 • existence práva na opravu nebo výmaz dotčených osobních údajů, práva na omezení zpracování naší společností nebo práva vznést námitku proti zpracování;
 • existence práva na stížnost u příslušného dozorového úřadu;
 • všechny dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány přímo u vás;

přísluší vám právo na vyžádání informací, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat informování o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s předáváním.

2. Právo na opravu

Máte právo vůči správci na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracované údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné.

3. Právo na omezení zpracování

Omezení zpracování vašich osobních údajů můžete požadovat za následujících předpokladů:

 • pokud popíráte správnost vašich osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli ověřit jejich správnost;
 • zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • my už vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • když jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nadvašimi důvody.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování podle výše uvedených předpokladů provedeno, upozorníme vás předem na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4. Právo na výmaz

a. Povinnost výmazut

Můžete od nás požadovat, aby byly vaše osobní údaje okamžitě vymazány a naší povinností je tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud se vyskytuje jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz vašich osobních údajů je potřebný pro splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo v právu členských států, které se na správce vztahuje.
 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b. Informace třetí straně

Jestliže jsme vaše osobní údaje zveřejnili a jsme povinni podle čl. 17 odst. 1 GDPR údaje vymazat, potom učiníme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

c. výjimky

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování potřebné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného plánování, nebo
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informování

Pokud jste vůči nám uplatnili právo na opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, máme povinnost oznámit všem příjemcům, jimž byly vaše osobní údaje zpřístupněny, tuto opravu nebo výmaz dat či omezení zpracování, s výjimkou případů, když se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Přísluší vám právo být informován o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci bez omezení z naší strany, pokud

 • je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby vaše osobní údaje byly námi předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Nesmí tím být ohroženy svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se neuplatní při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

7. Právo vznést námitku

Máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, s výjimkou, kdybychom mohli prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

 • nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů,
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů nebo
 • založeno na vašem výslovném souhlasu.

Ovšem tato rozhodnutí nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g GDPR a byla provedena přiměřená opatření k ochraně práv a svobod a také vašich oprávněných zájmů.

Ve výše uvedených případech provedeme přiměřená opatření na ochranu práv, svobod a vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

10. Pomocí tohoto formuláře můžete uplatnit svá práva subjektu údajů nebo se na nás obrátit v záležitostech ochrany údajů.

11. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno toto GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.

Bavorský zemský dozorový úřad pro ochranu údajů (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300

 

poststelle@lda.bayern.de

Stav: Květen 2018

Cookie-Liste

 

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Erstanbieter
web.uta.com OptanonAlertBoxClosed , cookietest , OptanonConsent , fe_typo_user Erstanbieter
cdn.cookielaw.org OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _hjFirstSeen _gclxxxx _hjTLDTest _hjAbsoluteSessionInProgress _hjSession_xxxxxx _hjSessionUser_xxxxxx _uetvid _hjid Erstanbieter
web.uta.com _ga _hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _pctx _gat_UA- _gid _pprv _pcid Erstanbieter
consent.cookiebot.com CookieConsent Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com mp__utmz mp__utmc mp__utma mp__utmb Erstanbieter
uta.com weird_get_top_level_domain Erstanbieter
www.clarity.ms CLID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com _gat_UA-XXXXXX-X ln_or Erstanbieter
uta.com _uetsid _fbp Erstanbieter
c.bing.com SRM_B Drittanbieter
google.com CONSENT Drittanbieter
linkedin.com lidc, AnalyticsSyncHistory, li_sugr Drittanbieter
bing.com MUID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
linkedin.com bcookie, UserMatchHistory Drittanbieter
www.facebook.com   Drittanbieter
www.linkedin.com bscookie Drittanbieter