Skip to content

LNG

Skvapalnený zemný plyn

fluessigerdgas-header

LNG – palivo budúcnosti?

UTA Edenred je tu pre vás!

fluessigerdgas-station-1

Skvapalnený zemný plyn (LNG) sa vytvára pri schladení zemného plynu na -162 °C . V porovnaní s bežným zemným plynom má LNG výhodu menšieho objemu. Tým pádom je jeho skladovanie a preprava z terminálu pre LNG do čerpacej stanice jednoduchšia. Navyše stojí značne menej ako nafta.

Environmentálne aspekty LNG

Názory ohľadom environmentálneho dopadu LNG sa líšia. Niektoré štúdie uvádzajú, že vozidlá na LNG vypúšťajú menej NOx, iné zase vyzdvihujú environmentálne výhody LNG. Jedna vec je však istá: V porovnaní s vozidlami spaľujúcimi naftu sú emisie CO LNG 2 nižšie, a vozidlá sú tihšie.
Avšak, tak ako stlačený zmený plyn (CNG), LNG primárne pozostáva z metánu, látky, ktorá je pre klímu škodlivejšia ako CO2 (na rozdiel od LPG alebo skvapalneného ropného plynu, ktorý pozostáva z propánu a butánu). Oba typy plynov teda predstavujú pre riadenie motorov a emisné technológie problémy. Za určitých prevádzkových podmienok, 1 až 2 % môže metán unikať do atmosféry, čomu sa musí za každú cenu zabrániť. V kontexte dosahovania klimaticky neutrálnej cestnej prepravy európski predstavitelia vo všeobecnosti vyjadrujú pozitívny názor na palivá vyrobené z metánu.

Mýtne výnimky a dotácie pre NKD na LNG

Keďže EÚ klasifikuje  LNG a CNG vozidlá  ako priateľské k životnému prostrediu, sú oslobodené od mýta až do 2023. Toto je obzvlášť dôležitý krok pri stimulácii dopytu po LNG palive. Prepravné spoločnosti, ktoré premýšľajú o prechode na LNG by mali zvážiť ešte jednu vec: nemecké Federálne ministertvo dopravy momentálne ponúka atraktívnú paušálnu dotáciu na nákup vozidiel priateľských k životnému prostrediu.

landstrasse
fluessigerdgas-perspektiven

Trhový potenciál pre LNG

Ešte chvíľu potrvá, kým sa LNG stane univerzálne dostupným. Čerpacie stanice s LNG zatiaľ v Európe neprevládajú. V Nemecku je momentálne okolo 30 staníc. EÚ však tlačí na zvýšenie tohto počtu. Plánuje zaviesť dodácie na ďalšie čerapcie stanice na LNG po hlavných ťahoch cestnej dopravy v Európe. Dopyt medzičasom rastie: Aktuálne predpovede uvádzajú, že 25 000 NKD na LNG bude na našich cestách v roku 2025. Očakáva sa, že 200 čerpacích staníc na LNG bude pripravených splniť tento zvyšený dopyt.


UTA Edenred pozorne sleduje vývoj na trhu s LNG. Do jej servisnej siete budú naďalej pribúdať nové zdroje dodávok.

LNG: Fakty

Superchladením LNG je možné jeho objem zredukovať o faktor 600.  Je teda oveľa stlačiteľnejší ako štandardný stlačený zemný plyn (CNG) a obsahuje značne viac energie.

Takmer 100 % tovarov sa dnes prepravuje na vozidlách na naftu. Zemný plyn v kvapalnej forme je lákavá alternatíva. LNG ponúka porovnateľnú výkonnosť ku nafte ale generuje menej hluku a emisií. Vďaka vyššiemu energetickému obsahu a nižšej spotrebe paliva môže NKD na LNG dosiahnuť značnú redukciu nákadov v porovnaní s bežnými vozidlami na naftu. Tým sa skvapalnený plyn stáva atraktívnou alternatívou.
 

Koľko LNG stojí?

Okrem ceny samotného zemného plynu a procesu skvapaľnovania zahŕňajú náklady na LNG prepravu (tanker a tanker pre NKD) a tankovanie. Trh s LNG kopíruje trh s plynom a ropou. Momentálne je cena 1 kg LNG okolo 85 centov.


Skvapalnený zemný plyn na použitie vo vozovom parku

Pre prepravcov sú prevádzkové náklady obzvlášť dôležité. A tu LNG hviezdi, keďže náklady na palivo pre vozidlá na LNG sú nižšie ako na naftu. Táto výhoda sa pravdepodobne udrží, keďže globálne sa budujú kapacity na výrobu LNG, čím sa použitie LNG stáva jednoduchším a efektívnejším.
NKD potrebuje miernu úpravu na chod na LNG. LNG systém založený na motore na dva druhy paliva je zostavený tak, že dve nádrže na LNG sú nainštalované medzi prednú a zadnú nápravu hnacieho momentu NKD. Znečisťujúce látky sa extrahujú z výfuku (bez použitia AdBlue). Systém s dvoma nádoba umožňuje uskladnenie dostatočného množstva LNG na dojaz vozidel porovnateľný s vozidlami na naftu. Dopyt po elektrárňnach na LNG sa taktiež zvýši, čím sa budú znižovať náklady na obstaranie a LNG sa tak stane konkurencieschopnou alternatívou ku nafte.