Skip to content

LNG

Vloeibaar aardgas

fluessigerdgas-header

LNG - Brandstof van de toekomst?

UTA Edenred is er voor u!

fluessigerdgas-station-1

Vloeibaar aardgas (LNG) ontstaat wanneer aardgas wordt afgekoeld tot -162 °C . In vergelijking met gewoon aardgas heeft LNG het voordeel dat het een kleiner volume heeft. Dat maakt de opslag en het vervoer vanaf de LNG-terminal naar de tankstations eenvoudiger. Bovendien kost het aanzienlijk minder dan diesel.

Milieuaspecten van LNG

Over de milieueffecten van LNG lopen de meningen uiteen. Hoewel sommige onderzoeken aantonen dat LNG-voertuigen meer NOx uitstoten, onderstrepen andere de milieuvoordelen van LNG. Eén ding is zeker: In vergelijking met voertuigen die op diesel rijden, zijn de CO2-emissies van LNG lager en de voertuigen die erop rijden stiller.
Net als samengeperst aardgas (CNG) bestaat LNG echter hoofdzakelijk uit methaan, een stof die schadelijker is voor het klimaat dan CO2 (in tegenstelling tot LPG, of vloeibaar petroleumgas, dat bestaat uit propaan en butaan). Beide soorten gas vormen dus extra uitdagingen voor het motorbeheer en de emissietechnologie. Onder bepaalde werkomstandigheden kan 1-2 % methaan in de atmosfeer terechtkomen, wat koste wat kost moet worden voorkomen. In het kader van het streven naar een klimaatneutraal wegvervoer staan de Europese ambtenaren over het algemeen positief tegenover de uit methaan geproduceerde brandstof.

Tolvrijstellingen en subsidies voor LNG-vrachtwagens

Aangezien de EU  LNG- en CNG-voertuigen  als milieuvriendelijk aanmerkt, zijn ze tot 2023 vrijgesteld van tol. Dit is een belangrijke stap in het stimuleren van de vraag naar met name LNG-brandstof. Voor transportbedrijven die overwegen over te schakelen op LNG, is er nog een andere overweging: het Duitse federale ministerie van verkeer biedt momenteel aantrekkelijke forfaitaire subsidies aan voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen.

landstrasse
fluessigerdgas-perspektiven

Marktpotentieel voor LNG

Het zal nog wel even duren voordat LNG alom verkrijgbaar is. LNG-tankstations zijn nog niet wijdverbreid te vinden in Europa. In Duitsland zijn er momenteel ongeveer 30 stations. Maar de EU oefent druk uit om dat aantal te verhogen. Zij is voornemens extra LNG-tankstations langs de belangrijkste verkeersaders in Europa te subsidiëren. Intussen stijgt de vraag: Volgens de huidige voorspellingen zullen er op onze wegen 25.000 vrachtwagens op LNG rijden in 2025. Naar verwachting zullen dan 200 LNG tankstations gereed zijn om aan de toegenomen vraag te voldoen.


UTA Edenred volgt de ontwikkeling van de LNG-markt op de voet. Er zullen nog steeds nieuwe toeleveringsbronnen aan het servicenetwerk worden toegevoegd.

LNG: De feiten

Door LNG onderkoeld te houden, kan het volume met een factor 600 worden verminderd. Het is dus veel comprimeerbaarder dan standaard samengeperst aardgas (CNG), en bevat aanzienlijk meer energie.

Bijna 100% van de goederen wordt tegenwoordig vervoerd door voertuigen die op diesel rijden. Aardgas in vloeibare vorm is een overtuigend alternatief. LNG levert vergelijkbare prestaties als diesel, maar met minder lawaai en emissies. Dankzij een hoger energiegehalte en een lager brandstofverbruik kan met een vrachtauto die rijdt op LNG een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd in vergelijking met een standaard dieselvoertuig. Dat maakt vloeibaar gas een aantrekkelijk voorstel.
 

Hoeveel kost LNG?

Naast de prijs van het aardgas zelf en het vloeibaar maken ervan omvatten de LNG-kosten ook het vervoer (tanker en tankwagen) en het tanken. De markt voor LNG is vergelijkbaar met die voor gas en olie. Momenteel is de prijs van 1 kg LNG ongeveer 85cent.


Gebruik van vloeibaar aardgas in wagenpark

Voor vervoerders en expediteurs zijn de bedrijfskosten van cruciaal belang. En dat is waarin LNG uitblinkt, want de brandstofkosten voor LNG- zijn lager dan voor dieselvoertuigen. Dit voordeel zal waarschijnlijk blijven bestaan naarmate de mondiale LNG-productiecapaciteit toeneemt, waardoor het gemakkelijker en efficiënter wordt op LNG te rijden.
Vrachtwagens moeten enigszins worden aangepast om op LNG te rijden. Het LNG-systeem, dat gebaseerd is op een motor met twee brandstoffen, is zo geconstrueerd dat twee LNG-brandstoftanks tussen de voor- en achteras van een vrachwagentrekker worden geplaatst. Verontreinigende stoffen worden uit de uitlaat gescrubd (zonder gebruik van AdBlue). Het systeem met twee tanks maakt de opslag van voldoende LNG mogelijk zodat de actieradius van het voertuig vergelijkbaar is met die van vrachtwagens die op diesel rijden. De vraag naar LNG-elektriciteitscentrales zal eveneens toenemen, waardoor de aankoopkosten verder gaan dalen en LNG een concurrerend alternatief voor diesel wordt.