Logo firmy UTA-an edenred

Bezpieczeństwo karty ma najwyższy priorytet

Chroń swoją kartę paliwową przed użyciem przez nieupoważnione osoby!

Firma UTA zobowiązuje się do dostarczania bezpiecznych produktów, usług, procesów i systemów, które chronią jej klientów. W tym celu wdrażamy szereg środków gwarantujących bezpieczeństwo kart:

•    Możliwość zablokowania karty w portalu online w trybie 24/7
•    Dedykowany zespół ds. wykrywania oszustw
•    Wszystkie karty chronione kodem PIN
•    Limity na kartach
•    Kontrola miejsca zakupu i rodzaju kupowanych produktów
•    Kompleksowe rozliczanie i raportowanie
•    Powiadamianie o transakcjach UTA – z powiadomieniami przesyłanymi w czasie rzeczywistym i informacjami o nowych transakcjach kartą UTA (z wyłączeniem opłat drogowych i transakcji off-line)

 

Podgląd transakcji kartami UTA w czasie rzeczywistym

Powiadomienia o transakcjach UTA

Dzięki niedrogiej usłudze powiadamiania o transakcjach UTA możesz szybko sprawdzić, czy Twoja karta paliwowa UTA nie jest używana w nieautoryzowany sposób.

W ramach usługi przesyłane są odpowiednie informacje do użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS natychmiast po dokonaniu transakcji (z wyłączeniem opłat drogowych i transakcji off-line).

Pozwala Ci to na pełną kontrolę i umożliwia natychmiastowe reagowanie w sytuacji, gdy zauważysz coś podejrzanego.

Aktywuj usługę powiadamiania o transakcjach UTA już dziś na portalu klienta UTA.

Ogólne Warunki Handlowe UTA

Zgodnie z naszymi zasadami i warunkami wymagamy, aby nasi klienci zgłaszali na policję nieautoryzowane tranzakcje lub kradzież karty. Nasze zasady i warunki można znaleźć na stronie: https://web.uta.com/agb


Dlaczego muszę zgłosić nieautoryzowaną tranzakcję lub kradzież karty na policję? ​​​​​​​

Oszustwo i nadużycie karty do celów nieautoryzowanych transakcji jest przestępstwem. Pamiętaj, że możesz nie być jedyną ofiarą i że sprawca może być powiązany z innymi poważnymi przestępstwami. Aby ścigać tych oszustów, należy zgłaszać na policji każdy przypadek oszustwa lub nadużycia. Policja ma znacznie większe uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i zabezpieczania dowodów niż UTA lub Ty jako osoba fizyczna.


Kiedy należy zgłosić się na policję?

Z policją należy skontaktować się niezwłocznie po wykryciu oszustwa, ponieważ przestępstwo może być nadal w toku. Dowody, które mogą okazać się przydatne dla policji, takie jak nagrania wideo, są zazwyczaj przechowywane tylko przez ograniczony czas. Okres przechowywania może się różnić w zależności od wymogów prawnych obowiązujących w państwie, w którym popełniono przestępstwo.


Gdzie można zgłosić oszustwo na policji?

Jeśli prowadzisz działalność międzynarodową, należy rozważyć zgłoszenie incydentu zarówno na policję w kraju, w którym doszło do incydentu, jak i w swoim kraju ojczystym. W przypadku oszustw transgranicznych możliwe jest, że obie jednostki policji będą zmuszone do współpracy przy dochodzeniach i ściganiu przestępstw.


W jaki sposób UTA będzie Cię wspierać?

UTA będzie Cię wspierać, kontaktując się z dostawcami i prosząc ich o zapisywanie wszelkich dostępnych materiałów wideo w celu przeprowadzenia dochodzenia przez policję. W związku z przepisami o ochronie danych osobowych UTA nie może otrzymywać nagrań wideo bezpośrednio. Nagrania mogą być przekazywane wyłącznie organom sądowym. Jednakże w razie konieczności zespół ds. zapobiegania oszustwom UTA będzie kontaktować się z policją, aby pomóc w dochodzeniu i udzielić dalszych informacji. Nagrania te mogą służyć jako dowód lub być wykorzystywane do identyfikacji innych potencjalnych ofiar.


Jakie informacje są przydatne dla policji?

Każde dochodzenie jest inne, ale należy być gotowym do udzielenia następujących informacji:

 

•    Dane swojej firmy, w tym adres i numer VAT

•    Opis przestępstwa, np. numer karty/BIN, miejsce przestępstwa, data i godzina, kwota

•    Miejsce, gdzie zazwyczaj jest przechowywana karta i kod PIN 

•    Czy karta w dalszym ciągu jest w Twoim posiadaniu

•    Czy zablokowano już kartę, a jeśli tak, to kiedy

•    Wszelkie limity wydatków ustalone dla tej karty

•    Informacje o kierowcach lub innych pracownikach, którzy mogli mieć dostęp do Twojej karty i kodu PIN

•    Dane dotyczące pojazdów, dla których karta była używana

•    Dane GPS dla tych pojazdów

•    Miejsca, gdzie Twoi kierowcy przebywali tuż przed incydentem, np. miejsca tankowania, parkowania lub odpoczynku

Co zrobić w przypadku zagubienia lub kradzieży

UTA zapewni Ci natychmiastową pomoc

Kartę można w dowolnym momencie zablokować, kontaktując się z nami:

•    Centrum obsługi — www.uta.com/servicecenter
•    Adres e-mail — cards@uta.com
•    Telefon — 00800 88 226 226 lub +49 6027 509 666