Skip to content

Актуални разработки в областта на пътните такси 
в Европа

Въвеждане на класове за емисии на CO2 и разширяване на обхвата на пътните такси за превозни средства с тегло над 3,5 тона в Германия
hero-img-desktop-AKTUELLE

Пътната такса за изминат участък ще бъде разширена и ще бъдат въведени класове за емисии на CO2: през 2024 г. ще се прилага допълнителна такса за емисии на CO2, а превозните средства над 3,5 тона ще подлежат на таксуване в Германия.

През есента на 2023 г., германският Бундестаг прие закон, с който се изпълнява изискване от директивата на ЕС за разходите за инфраструктура. Това означава:

check-circle-infolist
От 1 декември 2023 г., пътната такса за тежкотоварни автомобили в Германия ще бъде допълнена с допълнителна такса за СО₂ в размер на 200 евро на тон СО₂. В зависимост от класа на емисиите на CO₂ на превозното средство могат да бъдат начислени допълнителни разходи. Същата промяна влиза в сила в Австрия от 1 януари 2024 г.
check-circle-infolist
От 1 юли 2024 г., според проекта на федералното правителство, пътната такса ще обхване и превозни средства с тегло над 3,5 т. Досега пътната такса се прилагаше само за превозни средства с тегло над 7,5 т. Предприемачите на занаятчийски услуги трябва да бъдат освободени.​​​​​​​
check-circle-infolist
Тежкотоварните превозни средства, които не отделят емисии, са освободени от пътни такси до края на 2025г., след което за инфраструктурни разходи ще се събират 25% от размера на пътнат�� такса.


Точният план, възможните изключения, лицата, които трябва да плащат пътни такси, и начинът на таксуване все още се уточняват. Въпреки това, като един от най-големите доставчици на услуги за фактуриране на пътни такси в Европа, ние следим развитието на увеличаването на обхвата на пътните такси за Вас. Ние ще се радваме да Ви предоставим съвети и подкрепа.

Защо пътните такси в Германия са коригирани?

Пътната такса за тежки превозни средства или търговски превозни средства е такса за ползване на пътищата на база изминато разстояние. Тя е въведена през 2005 за федералните магистрали и е обхватът и е разширен през 2012 за някои участъци от федералните пътища. СъгласноЗакона за таксите за ползване на федералните пътища на Германия(§ 1), всички местни и чуждестранни моторни превозни средства или комбинации от превозни средства с допустима обща маса над 7,5 тона подлежат на таксуване. Таксите се заплащат при влизане във федерален магистрален път и важат за федералните пътища, федералните магистрали и свързаните с тях бензиностанции и места за почивка.

Причината за корекцията са изискванията на ЕС в рамките на Директивата за евровинетката и Wegekostengutachten на Федералното министерство на цифровите технологии и транспорта. Според доклада, таксите за тежкотоварни автомобили трябва да се основават на разходите за транспортна инфраструктура, включително за изграждане, експлоатация, поддръжка и разширяване.

 

Кои фактори влияят върху пътните такси?


Пътната такса се състои от такси, свързани с разходите за инфраструктура, шумовото замърсяване и замърсяването на въздуха – в зависимост от класа на емисиите на CO0 на превозното средство, класа на теглото (над 18 тона допустимо общо тегло) и броя на осите.

Актуалните тарифи за пътни такси (от 1 януари 2023 г.) можете да намерите на уебсайта на Федералната служба за логистика и мобилност или в Събиране на пътни такси.

От 1 декември 2023 г., е въведена диференциация на пътната такса за тежки превозни средства по отношение на СО2 и допълнителна такса за СО2 в размер на 200 евро на тон СО2. Тежките превозни средства, които не отделят емисии, ще бъдат освободени от пътни такси до края на 2025 г., след което 25% от размера на пътната такса ще се събира за инфраструктурни разходи.

 

Каква е допълнителната такса за CO2?


От 1 декември 2023 г., в Германия е въведена допълнителна такса за емисии на CO2. От 1 януари 2024 г., Австрия въведе подобна такса за CO2, а други страни от ЕС може да я последват.
Всяко превозно средство има определена стойност на емисиите на CO2 и първоначално се класифицира в един от петте класа на емисиите на CO2 за период от шест години на съответната дата на първоначална регистрация въз основа на различни параметри. След това се извършва прекласификация на CO2, за да се провери дали настоящият клас на емисиите на CO2 на превозното средство отговаря на изискванията.

В началото всички превозни средства се класифицират в най-лошия клас на емисии на CO2 от 1. Превозните средства, регистрирани на или след 1 юли 2019 г., могат да бъдат регистрирани за по-добър клас на емисии на CO2, като се използват оправдателни документи.
За по-добро класифициране трябва да се представят допълнителни документи (COC/CIF) за преглед. Допълнителна информация е предоставена тук.

Колкото по-добър е класът на емисиите на CO2 на автомобила, толкова по-евтина е тарифата. Например превозните средства с нулеви емисии се класифицират в най-добрия CO2 клас 0. По-голямата част от съвременните превозни средства обаче ще бъдат групирани в клас на емисии на CO2 1.

 

Какъв е класът CO2 на Вашия автомобил?


Спестете от пътни такси сега, като подобрите класа си CO2!

Можете да определите CO2 класа на Вашия автомобил, като използвате официал��ия калкулатор BALM.

UTA Edenred ще се радва да улесни регистрацията Ви в клас за емисии на CO2. Ще Ви предоставим подробна информация, за да се регистрирате чрез Центъра за обслужване на UTA.
Имайте предвид, че дори и днес автомобилът Ви да е с клас на емисии на CO2 1, при нов автомобил това може да се промени. Всеки път, когато се регистрирате, ще бъдат изисквани данни.

 

Как може да се регистрира по-добър клас CO2?

 

Ако превозното средство има клас на емисии на CO2, по-добър от клас 1, то трябва да бъде регистриран��. Това се прави по различни начини в зависимост от използваното бордово устройство.

Ако използвате бордово устройство на Toll Collect за плащане на германските пътни такси, данните за превозното средство и документите (COC/CIF) трябва да бъдат качени в портала Toll Collect. Когато използвате UTA One®, UTA One® next или Telepass EU (AUT), данните за превозното средство и документите за проверка трябва да бъдат качени в Центъра за обслужване на UTA възможно най-скоро. Когато използвате австрийската GO-Box или услугата Toll2GO, данните за превозното средство и документите за проверка трябва да бъдат качени на портала GO Toll.

Колко висока е допълнителната такса за CO2?

Следващите таблици са извадени от „Проект на трети закон за изменение на разпоредбите за пътните такси“ и предстои да бъдат приети. 

Доплащания от 1 декември 2023 г. в Евро:

 

Клас на емисиите на въглероден диоксид 7,5 до < 12 т 12 до 18 т > 18 т с до 3 оси​​​​​​​​​​​​​​ > 18 т с до 4 оси > 18 т и 5 и повече оси
1 EURO I и по-нисък клас 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO II
0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV клас 1
0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0


Доплащания от 1 юли 2024:

Клас на емисиите на въглероден диоксид > 3,5 т до < 7,5 т 7,5 до < 12 т 12 до 18 т > 18 т с до 3 оси​​​​​​​​​​​​​​ > 18 т с до 4 оси > 18 т и 5 и повече оси
1 EURO I и по-нисък клас 0,080 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO II
0,080 0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV клас 1
0,080 0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,074 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,070 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,067 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,037 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0 0

Кой е засегнат от разширяването на обхвата на таксата за изминато разстояние с повече от 3,5 тона?

От юли 2024 г., търговските превозни средства с брутно тегло над 3,5 тона ще подлежат на пътни такси в Германия, ако са предназначени за или се използват за търговски пътни превози. Пътната такса за тежките превозни средства ще засегне търговските превозни средства с тегло над 3,5 тона, които използват магистрали и платени пътища.

 

Как ще се събират новите пътни такси в Германия?

 

В Германия таксите за изминат участък обикновено се събират по електронен път чрез устройства за събиране на пътни такси за изминат участък – известни още като бордови устройства (OBU). Монтирано в превозното средство, бордовото устройство изпраща данни за пътната такса на агенцията за събиране на пътни такси (Toll Collect в Германия), която изчислява и фактурира пътната такса. 

С UTA Edenred имате до себе си опитен партньор, който Ви освобождава от административната тежест, свързана с обработката на пътни такси – от предоставянето на информация и регистрацията в европейските оператори за пътни такси до инсталирането на бордови устройства и фактурирането на пътните такси. 

С нашето следващо бордово устройство UTA One® можете да управлявате лесно и ефективно пътните такси. Получавате прозрачност за таксите и можете да видите маршрутите, по които се движат шофьорите Ви.  

 

Има ли изключения от пътната такса за изминат участък?

 

Удължаването на обхвата на пътните такси ще засегне и компаниите с товарни автомобили с тегло над 3,5 тона. При определени условия обаче е възможно да бъдете освободени от пътни такси. Това може да Ви спести много пари. По този начин превозните средства, задвижвани с алтернативни горива, ще продължат да бъдат освобождавани от пътни такси. Ето някои примери:

Превозни средства с електрическо задвижване: Съгласно новото законодателство тези превозни средства са освободени от пътни такси за неограничен период от време. Електрически задвижваните превозни средства включват, съгласно § 2 № 1 от Закона за електромобилността , електрически превозни средства, които използват само батерия, хибридни превозни средства с външно зареждане и превозни средства с горивни клетки. На задвижваните с електричество тежки превозни средства също не се начисляват пътни такси. На задвижваните с електричество тежки превозни средства също не се начисляват пътни такси.

Превозни средства, задвижвани (предимно) с природен газ:  Те са освободени от пътни такси до края на 2023 г. Съгласно новата тарифна система за пътни такси, превозните средства, задвижвани с природен газ, също ще плащат пътни такси и ще трябва да заплащат част от разходите за намаляване на шума и за инфраструктура.

Можете да прочетете кои превозни средства в момента са освободени от такса за изминато разстояние  тук. 

Изключение за занаятчийски превозни средства: Според директивите на ЕС отделните държави–членки могат да вземат решения за така нареченото изключение за занаятчии. В Германия, коалиционният комитет реши, че изключението за занаятчиите трябва да продължи до 2024 г. Това означава, че превозните средства с тегло над 3,5 тона също няма да плащат пътни такси.

 

 

Мога ли да регистрирам своя автомобил, който не се таксува?


Фирмите и собствениците на превозни средства, които не подлежат на таксуване, могат да ги регистрират доброволно в Toll Collect. Регистрацията предотвратява ненужни проверки, нарушения и изслушвания. Това спестява усили и време. Регистрацията е валидна за две години, след което може да бъде удължена. Регистрациите, които не са били подновени до датата на изтичане на срока на валидност, автоматично се прекратяват.

Какви предимства при обработката на пътни такси предлага UTA Edenred?

В повечето европейски страни днес се събират пътни такси за магистрали и други видове инфраструктура за превозни средства с тегло над 3,5 тона. В някои държави, за леки автомобили и миниванове се заплащат и пътни такси при използване на мостове или тунели или при влизане в централните зони на градовете. В зависимост от държавата на дестинация, класа на превозното средство и размера на автопарка, UTA Edenred предлага подходящото за Вас решение за пътни такси.

Например, нашето бордово устройство UTA One® next Ви позволява да пътувате безпроблемно през европейските граници и да се възползвате от предимства като: 

check-circle-infolist
Защита срещу санкции, причинени от грешки при инсталирането, поради стандартния фиксиран монтаж на устройството
check-circle-infolist
Висока видимост чрез наблюдение в реално време за мениджърите на автопаркове
check-circle-infolist
Удобно управление на бордовото устройство чрез приложение за смартфон
check-circle-infolist
Съвместимост с най-новите мобилни радиостандарти
check-circle-infolist
И много повече …

Можете да се възползвате от нашите комплексни услуги, експертни познания, специални условия и високоефективна продуктова гама!

uta-one-next-lkw