UTA лого на компанията

С UTA пътувате в Германия без граници

Пътната такса за тежки превозни средства е въведена в Германия през 2005 г. Първоначално тя се събираше само по магистрали и оживени федерални пътища от тежки превозни средства ≥ 7,5 тона. На 1 юли 2018 г., мрежата за събиране на пътни такси е разширена, като пътните такси се прилагат за всички федерални пътища и магистрали в Германия.

С UTA имате най-различни възможности за разплащане на сегашната пътна такса за тежки превозни средства удобно и бързо. Ние Ви улесняваме в плащането на пътната такса, така че да можете да пътувате през Германия, без да губите време!

UTA Ви държи в течение с най-новата информация за пътните такси за тежки превозни средства по германските магистрали и федерални пътища.

 

Заплащане на пътни такси за тежки превозни средства

Как се събират пътните такси

Пътните такси се събират чрез отворена система, състояща се от мостове за събиране на пътни такси по магистралите и контролни колони по федералните пътища. Това е възможно благодарение на сателитното генериране на трансакциите за плащане на пътни такси и видеоанализа на регистрационния номер на автомобила Ви.

Таксите за тежки превозни средства се определят въз основа на изминатия маршрут, класа на емисиите, теглото и броя на осите на превозното средство. На връзката по-долу ще намерите преглед на категориите превозните средства и калкулатора за пътни такси за Вашата персонализирана тарифа на километър.

 

Ръчно резервиране и плащане на пътни такси:

Резервирането е възможно чрез приложение, Интернет или на терминала за пътни такси. То е подобно на купуването на билет – можете да платите пътната такса чрез представяне на Вашата UTA Full Service Card, в брой, с помощта на преплатена сметка, с дебитна или съответно с кредитна карта. За целта посочете съответната информация за Вашето превозно средство, датата, както и началото и крайната цел на пътуването. След това пътната такса ще се изчисли автоматично, като се използва най-краткия маршрут, в рамките на платената пътна мрежа.

Електронно резервиране и плащане на пътни такси:

Вашето бордово устройство изпраща съхранената шифрована информация за превозното средство, за определено време, към центъра за данни за събиране на пътните такси, чрез мобилна комуникация. Информацията за маршрута се определя чрез GPS и също се изпраща на центъра за данни. Данните за превозно средство се обединяват с данните за отсечката, при което се изчислява таксата за Вашето тежко превозно средство.

Контрол:

Проверки на плащането на пътните такси могат да се извършват с помощта на три различни метода:

 • Стационарен:

  напр. с контролни мостове или панели

   
 • Мобилен:

  Чрез автомобили за контрол

   
 • Оперативен:

  чрез оперативна проверка от служители на BAG (Федерална служба за транспорт на стоки).

Изберете Вашето решение за плащане на пътни такси

Средство за приемане на UTA за пътни такси в Германия

Можете да заплащате пътните такси за тежки превозни средства по германските магистрални и федерални пътища с помощта на следните медии:

Платени пътища

Тежки превозни средства ≥ 7,5 тдруги превозни средства < 7.5 т
UTA One®--
Бордово устройство за събиране на пътни такси
UTA карта (резервиране на маршрут)

 

Платени участъци от тунела Herren и прелеза Warnow
(Задължително за всички превозни средства)

Превозни средства > 3,5 тДруги превозни средства
UTA MultiBox®--
UTA MultiBox Light®
UTA Full Service Card

Услуга за плащане на пътни такси на UTA в Германия

Нашите услуги правят Вашето пътуването по- лесно

Плащайте дължимите пътни такси по компактен и лесен начин с UTA:

Ръчно резервиране на пътни такси с помощта на Вашата  UTA Full Service карта:

Фактурирането, включително отчет на отделните позиции, се извършва чрез UTA. Ако сте регистрирани в Toll Collect, можете да прегледате Вашите индивидуални пътувания на портала на оператора.

Електронно отчитане на пътни такси с помощта на Вашето бордовото устройство:

Можете да се регистрирате за отчитане пътни такси в Германия, чрез Вашите UTA експерти и при избор на съответното бордово устройство. Както обикновено, фактурирането е чрез UTA.

С услугата на UTA за заплащане на пътни такси Вие имате достъп до удобна фактура с отложено плащане, както в случай на електронно отчитане, така и при използване на Вашата UTA Full Service карта, при ръчно резервиране на терминал. На специалните участъци за начисляване на пътни такси, при пресичане на Warnow и тунела Herren, UTA Full Service картата може да се използва за заплащане на пътната такса за всички превозни средства.

 

Данъчни услуги в Германия

Като собственик на предприятие, можете да си възстановите 19% ДДС, който понастоящем се начислява за пресичане на Herrentunnel и Warnow. Таксата за тежки превозни средства е държавна такса и следователно не подлежи на облагане с ДДС. Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги може да кандидатства за възстановяване на суми от Ваше име. Това Ви спестява време и разходи и предотвратява евентуални езикови бариери със съответните органи. Ще увеличите и ликвидността си!

 

Паркиране с UTA

Паркиране в Германия с UTA

Използвайте нашата услуга за паркиране на многобройни паркинги по германските магистрали и федерални пътища. В сътрудничество с операторите на паркинги Ви, предлагаме удобната възможност да заплащате таксите за паркиране по безкасов път с картата за цялостно обслужване на UTA. Така Вашите шофьори могат да изпълняват изискванията си за почивка навреме и без стрес.

Таксите за паркиране обикновено се възстановяват. Проверете Вашата такса за паркиране за възможно възстановяване на ДДС! Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси.