Logo společnosti UTA - edenred

Přejíždějte přes hranice napříč Německem s UTA.

Mýtné pro těžká nákladní vozidla bylo v Německu zavedeno v roce 2005. Nejprve bylo vybíráno na dálnicích a frekventovaných spolkových silnicích od nákladních automobilů s hmotností ≥7,5 tuny. 1. července 2018 byla rozšířena síť mýtného tak, že se mýtné vztahuje na všechny spolkové silnice a dálnice v Německu.

S UTA máte několik možností jak současné mýtné pro těžká nákladní vozidla vyrovnat pohodlně a rychle. Usnadňujeme pro vás vyrovnání mýtného, abyste mohli projet Německem bez ztráty času.

Společnost UTA vás informuje o nejnovějších informacích o mýtném pro nákladní vozidla na německých dálnicích a spolkových silnicích.

 

Vyrovnání mýtného pro těžká nákladní vozidla

Jak je vybíráno mýtné

Mýtné se vybírá prostřednictvím otevřeného systému, který tvoří mýtné mosty na dálnicích a kontrolní sloupky na spolkových silnicích. Je to umožněno satelitním generováním mýtné transakce a videoanalýzou poznávací značky vašeho vozidla.

Sazby mýtného pro nákladní vozidla se odvíjejí od trasy, emisní třídy, hmotnosti a počtu náprav vozidla. Na níže uvedeném odkazu najdete přehled kategorií vozidel a kalkulátor mýtného pro výpočet sazby za vámi ujeté kilometry.

 

Ruční rezervace a úhrada mýtného:

Rezervace je možná prostřednictvím aplikace, internetu nebo na mýtném terminálu. Je to podobné jako nákup jízdenky: Poplatky za mýtné můžete uhradit pomocí vaší UTA Full Service Card, v hotovosti, použitím běžného účtu nebo prostřednictvím karty EC nebo kreditní karty. Za tímto účelem uveďte příslušné údaje o vašem vozidle, datum a začátek a cíl cesty. Mýtné se poté vypočítá automaticky s použitím nejkratší trasy v rámci zpoplatněné silniční sítě.

Elektronická rezervace a úhrada mýtného:

Vaše palubní jednotka zasílá s časovým zpožděním zašifrované uložené informace o vozidle do datového centra Toll Collect prostřednictvím mobilní komunikace. Poté jsou pomocí GPS zpracovány údaje o trase a jsou taktéž zaslány do datového cetra. Informace o vašem vozidle jsou poté přiřazeny k zaslaným informacím o trase a na základě toho je vypočítáno mýtné pro vaše těžké nákladní vozidlo.

Kontroly:

Kontrola úhrady mýtného může být provedena třemi různými způsoby:

 • Stacionárně:

  např. prostřednictvím mýtné brány nebo sloupku.

   
 • Mobilně:

  Kontrolními vozidly

   
 • Provozně:

  prostřednictvím provozní inspekce agenty Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).

Zvolte si své řešení mýtného

Přijímané prostředky UTA pro mýtné v Německu

Mýtné pro těžká nákladní vozidla na německých dálnicích a spolkových silnicích můžete uhradit prostřednictvím následujících přijímaných prostředků.

Mýtné

Těžká nákladní vozidla ≥ 7,5 tostatní vozidla < 7,5 t
UTA One®--
Toll Collect OBU
Full Service Card (rezervace trasy)

 

na zpoplatněných úsecích tunelu Herren a přejezdu Warnow
(povinné pro všechna vozidla)

Mýtné služby UTA v Německu

Naše služba pro placení mýtného, vám usnadní jízdu

Vyrovnejte vybrané mýtné uceleným a nekomplikovaným způsobem pomocí UTA:

Manuální rezervace mýtného použitím vaší UTA Full Service Card:

Fakturace včetně seznamu jednotlivých poplatků se provádí prostřednictvím UTA. Pokud jste registrováni u Toll Collect, můžete si prohlédnout své individuální cesty na portálu provozovatele mýtného.

Elektronická rezervace mýtného prostřednictvím vaší palubní jednotky:

Registraci mýtného v Německu můžete provést pomocí příslušných přijímaných prostředků prostřednictvým mýtných expertů UTA. Fakturace probíhá prostřednictvím UTA jako obvykle.

S mýtnou službou UTA máte přístup k praktické následné faktuře jak při elektronické rezervaci, tak při použití vaší UTA Full Service Card pro manuální rezervaci u terminálu. Na zvláštních mýtných úsecích v tunelech Warnow a Herren může být UTA Full Service Card použita pro vyrovnání mýtného pro všechna vozidla.

 

Vrácení daně v Německu

Jako podnikatel můžete získat zpět 19 % DPH, která je v současné době účtována v úsecích tunelu Herren a přechodu Warnow. Mýtné za těžká nákladní vozidla je svrchovaný poplatek, tudíž nepodléhá DPH. Prostřednictvím plné moci může náš poskytovatel služeb zažádat o vrácení DPH za vás. Ušetříte tak čas i náklady a vyhnete se případným jazykovým bariérám při jednání s příslušnými úřady. Zvýšíte také svoji likviditu.

 

Parkování s UTA

Parkovací služby UTA v Německu

Využijte naše parkovací služby na mnoha parkovištích podél německých dálnic a spolkových silnic. Ve spolupráci s provozovateli parkovišť vám nabízíme pohodlnou možnost bezhotovostní úhrady parkovného pomocí karty UTA Full Service Card. Vaši řidiči tak mohou včas a bez stresu naplnit požadavky na odpočinek.

Parkovné se zpravidla vrací. Zkontrolujte si výši parkovného pro případné vrácení DPH! Rádi odpovíme na všechny vaše otázky.