Logo společnosti UTA - edenred

Přejíždějte přes hranice napříč Německem s UTA.

Mýtné pro těžká nákladní vozidla bylo v Německu zavedeno v roce 2005. Nejprve bylo vybíráno na dálnicích a frekventovaných spolkových silnicích od nákladních automobilů s hmotností ≥7,5 tuny. 1. července 2018 byla síť mýtného rozšířena a nyní se kromě dálnic vztahuje na všechny spolkové silnice v Německu.

S UTA máte několik možností jak současné mýtné pro těžká nákladní vozidla vyrovnat pohodlně a rychle. Usnadňujeme pro vás vyrovnání mýtného, abyste mohli projet Německem bez ztráty času.

UTA vás informuje o všech podrobnostech týkajících se mýtného pro těžká nákladní vozidla na německých dálnicích a spolkových silnicích.

 

Vyrovnání mýtného pro těžká nákladní vozidla

Jak je vybíráno mýtné

Mýtné je vybíráno prostřednictvím otevřeného systému s mýtnými branami na dálnicích a kontrolními sloupky na spolkových silnicích. To je umožněno prostřednictvím satelitem generované mýtné transkakce a videoanalýzy SPZ vašeho vozidla.

Faktory pro výši mýtného pro těžká nákladní vozidla jsou trasa, emisní třída vozidla, hmotnost a počet náprav. Na níže uvedeném odkazu najdete přehled kategorií vozidel a kalkulátor mýtného pro výpočet sazby za vámi ujeté kilometry.

 

Manuální rezervace a úhrada mýtného:

Rezervace je možná prostřednictvím aplikace, internetu nebo na mýtném terminálu. Je to podobné jako nákup jízdenky: Poplatky za mýtné můžete uhradit pomocí vaší UTA Full Service Card, v hotovosti, použitím běžného účtu nebo prostřednictvím karty EC nebo kreditní karty. Za tímto účelem uveďte příslušné údaje o vašem vozidle, datum a začátek a cíl cesty. Mýtné se poté vypočítá automaticky s použitím nejkratší trasy v rámci zpoplatněné silniční sítě.

Elektronická rezervace a úhrada mýtného:

Vaše palubní jednotka zasílá s časovým zpožděním zašifrované uložené informace o vozidle do datového centra Toll Collect prostřednictvím mobilní komunikace. Poté jsou pomocí GPS zpracovány údaje o trase a jsou taktéž zaslány do datového cetra. Informace o vašem vozidle jsou poté přiřazeny k zaslaným informacím o trase a na základě toho je vypočítáno mýtné pro vaše těžké nákladní vozidlo.

Kontroly:

Kontrola úhrady mýtného může být provedena třemi různými způsoby:

 • Stacionárně:

  např. prostřednictvím mýtné brány nebo sloupku.

   
 • Mobilně:

  Kontrolními vozidly

   
 • Provozně:

  prostřednictvím provozní inspekce agenty Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).

Zvolte si své řešení mýtného

Přijímané prostředky UTA pro mýtné v Německu

Mýtné pro těžká nákladní vozidla na německých dálnicích a spolkových silnicích můžete uhradit prostřednictvím následujících přijímaných prostředků.

Mýtné

Těžká nákladní vozidla ≥ 7,5 tostatní vozidla < 7,5 t
UTA One®--
Toll Collect OBU
Full Service Card (rezervace trasy)

 

Zvláštní mýtné úseky tunel Herren a tunel Warnow
(Povinné mýtné pro všechna vozidla)

Mýtné služby UTA v Německu

Naše služba pro placení mýtného, vám usnadní jízdu

Vyrovnejte vybrané mýtné uceleným a nekomplikovaným způsobem pomocí UTA:

Manuální rezervace mýtného použitím vaší UTA Full Service Card:

Fakturace včetně seznamu jednotlivých poplatků se provádí prostřednictvím UTA. Pokud jste registrováni u Toll Collect, můžete si prohlédnout své individuální cesty na portálu provozovatele mýtného.

Elektronická rezervace mýtného prostřednictvím vaší palubní jednotky:

Registraci mýtného v Německu můžete provést pomocí příslušných přijímaných prostředků prostřednictvým mýtných expertů UTA. Fakturace probíhá prostřednictvím UTA jako obvykle.

S mýtnou službou UTA máte přístup k praktické následné faktuře jak při elektronické rezervaci, tak při použití vaší UTA Full Service Card pro manuální rezervaci u terminálu. Na zvláštních mýtných úsecích v tunelech Warnow a Herren může být UTA Full Service Card použita pro vyrovnání mýtného pro všechna vozidla.

 

Vrácení daně v Německu

Coby podnikatel můžete získat vratku 19 % DPH, jež je nyní účtována na přechodech Herrentunnel a Warnow. Mýtné za těžká nákladní vozidla je svrchovaný poplatek, tudíž nepodléhá DPH. Prostřednictvím plné moci může náš poskytovatel služeb zažádat o vrácení DPH za vás. To vám ušetří čas a peníze, a vyhnete se tak případným jazykovým potížím s příslušnými úřady. Zvýšíte také svoji likviditu.

 

Parkování s UTA

Parkovací služby UTA v Německu

Využijte naší parkovací služby na mnoha parkovištích podél německých dálnic a spolkových silnic. Ve spolupráci s operátory parkovišť vám nabízíme pohodlnou bezhotovostní možnost vyrovnání parkovacích poplatků s použitím UTA Full Service Card. Vaši řidiči tak mohou dodržovat svoji dobu odpočinku včas a bez stresu.

Parkovací poplatky jsou obecně také refundovatelné. Zkontrolujte své parkovací poplatky ohledně možnosti vrácení DPH. Rádi s vámi budeme tyto možnosti konzultovat dle vaší potřeby.