Logo, UTA Edenred, tagasi avalehele

Teemaks laieneb: Tulevikus maksustatakse Saksamaal teemaksuga sõidukid, mis kaaluvad rohkem kui 3.5 tonni.​​​​​​​

Isegi kui konkreetseid seadusandlikke otsuseid teekasutustasude reformi kohta oodatakse alles 2023. aasta sügisel, tuleb teemaksu laienemine. Hetkel on plaanis järgnev: 

  • Alates 1. detsembrist 2023 laiendatakse raskeveokite teemaksu Saksamaal (ja seejärel 1. jaanuaril, 2024 Austrias) lisatasuga CO₂ eest. Näiteks Saksamaal lisandub teemaksule 200 eurot CO₂ tonni kohta. Olenevalt juhitava sõiduki CO₂-heite klassist võivad rakenduda täiendavad tasud.

  • 1. juulil 2024, vastavalt Föderaalvalitsuse eelnõule laiendatakse teemaksu kehtivus sõidukitele, mis kaaluvad üle 3,5 tonni. Seni on teemaks kehtinud üksnes üle 7,5 tonni kaaluvaile sõidukitele. Käsitööärid peaksid olema sellest vabastatud.

  • Heitmevabad raskeveokid on teemaksust vabastatud kuni 2025 a. lõpuni, pärast mida kogutakse 25% teemaksumäärast taristukulude katteks.​​​​​​​

Täpne kujundus, võimalikud erandid, kellele teemaksu kohaldatakse ja kuidas arveldamine toimub, on alles väljatöötamisel. Euroopa ühe suurima teemaksu arveldusteenuse pakkujana kuid jälgime teie jaoks teemaksu suurendamise arenguid. Anname hea meelega nõu ja tuge.

Miks Saksamaal kohandatakse teemakse?

Raskeveokite või tarbesõidukite teemaks on vahemaapõhine teekasutustasu. See võeti föderaalseil kiirteedel kasutusele aastal 2005 ja laiendati teatud föderaalteede lõikudele aastal 2012. Vastavalt Saksamaa föderaalsele magistraalteemaksu seadusele​​​​​​​​ (§ 1) kehtib teemaksukohustus kõigile kodu- ja välismaistele mootorsõidukitele või autorongidele, mille lubatud täismass on üle 7,5 tonni. Teemaksu alus tekib föderaalsele magistraalteele sisenemisel ja see kehtib föderaalteedel, föderaalseil kiirteedel ning nendega ühendatud bensiinijaamades ja puhkealadel.

Kavandatava uuendatud teemaksu kohandamise põhjuseks on EL-i nõuded Eurovinjeti direktiivi ja föderaalse digi- ja transpordiministeeriumi Wegekostengutachten raamistikus. Aruande kohaselt peaksid raskeveokite teemaksud põhinema liikluse taristu hinnal, sealhulgas ehitus, käitus, hooldus ja laiendus.

Millest teemaks koosneb?

Teemaksu määr koosneb taristukuludest, müra- ja õhusaastega seotud tasudest ning oleneb sõiduki heitgaasi- ja kaaluklassist (üle 18 tonni lubatud täismassist) ja sildade arvust. 

Praegused teemaksumäärad (seisuga 1. jaanuar 2023) leiate föderaalse logistika- ja mobiilsusameti kodulehelt või Toll Collectilt.

Juba 1. detsembril 2023 võetakse kasutusele raskeveokite teemaksu CO2 eristus ja CO2 lisatasu 200 eurot CO2 tonni kohta. Heitmevabad raskeveokid vabastatakse teemaksust kuni 2025 a. lõpuni, pärast mida kogutakse 25% teemaksumäärast taristukulude katteks.​​​​​​​

Mis on CO2 lisatasu?

Alates 1. detsembrist 2023 kehtestatakse Saksamaal CO2 lisatasu, mis lisatakse olemasolevale teemaksule. 01. jaanuarist 2024 kehtestab Austria CO2 lisatasu ning seda võivad järgida ka teised EL riigid.​​​​​​​
Igal sõidukil on konkreetne CO2 heitkoguste väärtus ja see liigitatakse algselt erinevate parameetrite alusel ühte viiest CO2 klassist kuueks aastaks vastaval algsele registreerimise kuupäevale.​​​​​ ​​Seejärel toimub CO2 ümberliigitus, et kontrollida sõiduki praeguse CO2 klassi vastavust nõuetele.​​​​​​​

Alguses on kõik sõidukid liigitatud halvimasse CO2 klassi 1. Sõidukid, mille registreerimise kuupäev on 01.07.2019, saab vastavate dokumentide alusel registreerida paremasse CO2 klassi, kui see on kohaldatav.
Parema liigitamise tagamiseks tuleb ülevaatamiseks esitada täiendavad dokumendid (COC/CIF).​​​​​​​ Lisateavet leiate siit.​​​​​​​ 
Mida parem sõiduki CO2 klass, seda madalam on tariif. Näiteks on nullheitega sõidukid liigitatud parimasse CO2 klassi 5. Enamik tänapäevasõidukeid rühmitatakse aga CO2 klassi 1.​​​​​​​

Mis on teie sõiduki CO2 klass?

Säästke nüüd teemaksudelt oma CO2 klassi parandades!​​​​​​​ 

Saate määrata oma sõiduki CO2 klassi ametliku BALM-arvuti abil.​​​​​​​

UTA Edenred hõlbustab hea meelega teie CO2 klassi registreerimist. UTA kliendikeskkonna kaudu varustame teid registreerumise üksikasjadega.​​​​​​​ 
Pidage palun meeles, et isegi kui teie sõiduki CO2 klass on 1, võib see uue sõiduki puhul muutuda. Iga registgreerumise jaoks taotletakse andmeid.​​​​​​​ 

Kuidas saab registreerida parema CO2 klassi?

Kui sõiduki CO2 klass on parem kui CO2 klass 1, tuleb see registreerida. Seda tehakse erinevail viisidel, sõltuvalt kasutatavast OBU-st.​​​​​​​
Kui kasutada Saksamaa teemaksude tasumiseks Toll Collect OBU-d, tuleb sõiduki andmed ja dokumendid (COC/CIF) üles laadida Toll Collecti portaali.​​​​​​​​ UTA One®, UTA One® nexti või Telepass EU (AUT) kasutamisel tuleb sõiduki andmed ja tõendavad dokumendid UTA kliendikeskkonda võimalikult kiiresti üles laadida. Austria GO-Boxi või Toll2GO teenuse kasutamisel tuleb sõiduki andmed ja tõendavad dokumendid üles laadida GO teemaksuportaali.

Kui suur on täiendav CO2 lisatasu?

Järgmised tabelid on väljavõte eelnõust "Teemaksu määrusi muutva kolmanda seaduse eelnõu" ja nõuavad veel kohandamist.​​​​​​​ 

Lisatasud alates 01. detsembrist 2023:​​​​​​​

Süsinikdioksiidi heitgaasiklass 7,5 kuni < 12 t 12 kuni 18 t > 18 t kuni 3 silda​​​​​​​ > 18 t 4 silda > 18 t ning 5 ja rohkem silda
1 EURO I ja hullem 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO III
0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV klass 1
0,080 0,100 0,134 0,160  
EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0


Lisatasud alates 01. juulist 2024:​​​​​​​

Süsinikdioksiidi heitgaasiklass > 3,5 t kuni < 7,5 t 7,5 kuni < 12 t 12 kuni 18 t > 18 t kuni 3 silda​​​​​​​ > 18 t 4 silda > 18 t ning 5 ja rohkem silda
1 EURO I ja hullem 0,080 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO III
0,080 0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV klass 1
0,080 0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,074 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,070 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,067 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,037 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0 0

Allikas: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-20/entwurf-eines-dritten-gesetzes-aenderung-mautrechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile

Keda mõjutab teemaks üle 3,5 tonni kaaluvatele sõidukitele?​​​​​​​

Eeldatakse, et alates juulist 2024 kohaldatakse Saksamaal teemaksu üle 3,5 tonnise täismassiga tarbesõidukeile, kui need on ettenähtud või kasutusel kommertsvedudeks. Raskeveokite teemaks mõjutab siis üle 3,5 tonni kaaluvaid tarbesõidukeid, mis kasutavad kiirteid ja teemaksuga teid. Teemaksu laiendamise alguskuupäeva pole aga paika pandud, sest eeldatavasti ei võeta seadust vastu enne sügist, pärast parlamendi suvist vaheaega.

Veel pole selge, kui kõrged teemaksud olema saavad. Summa sõltub aga sõidukiklassist, veoki saasteainete heitkogustest ja läbitud teekonnast.

Kuidas hakatakse Saksamaal uusi teemakse koguma?

Saksamaal kogutakse teemakse üldjuhul elektrooniliselt teemaksuseadme kaudu – tuntud ka kui pardaseade (on-board unit e. OBU). Sõidukisse paigaldatud OBU saadab teemaksu andmed teemaksu kogumise agentuurile (Saksamaal Toll Collect), kes arvutab teemaksu ja esitab arve.​​​​​​​ 

UTA Edenredi näol saate kogenud partneri, kes vabastab teid teemaksu menetlemisega kaasnevast halduskoormusest alates teabe jagamisest ja registreerimisest Euroopa teemaksuoperaatorite juures kuni OBU-de paigaldamise ja teemaksude arveldamiseni. 

Näiteks saate meie pardaseadme UTA One® nextiga teekasutustasusid lihtsalt ja tõhusalt hallata. Saate läbipaistvuse tasude osas ja näete oma juhtide poolt valitud teekondi. 

Kas teemaksu tasumisel on erandeid?

Teemaksu laiendus mõjutab nüüd ka üle 3,5 tonni kaaluvate tarbesõidukitega ettevõtteid. Teatud tingimustel on siiski võimalik saada teemaksuvabastus. Siin on mõned näited.

Elektrimootoriga sõidukid. Uute õigusaktide kohaselt on sellised sõidukid vabastatud teemaksust määramata ajaks. Vastavalt Elektrisõidukiseaduse §-le 2 nr 1 kuuluvad elektrisõidukite hulka puhta akuga elektrisõidukid, väliselt laetavad hübriidsõidukid ja kütuseelemendiga sõidukid. E-raskeveokid ei kuulu samuti teemaksustamisele.

(Valdavalt) maagaasil töötavad sõidukid. Need on teemaksust vabastatud kuni 2023 a. lõpuni. Uue teemaksutariifisüsteemi kohaselt tuleb ka maagaasil töötavate sõidukite eest tasuda nende müravähenduse ja taristukulude osakaal.

Siit saate lugeda, millised sõidukid on praegu teemaksust vabastatud. 

Meistrimeeste sõidukite erand. Vastavalt EL-i direktiividele võivad üksikud liikmesriigid teha nn meistrimeeste erandi. Saksamaal otsustas koalitsioonikomisjon, et meistrimeeste erand peaks kehtima kuni aastani 2024. See tähendab, et üle 3,5 tonni kaaluvad sõidukid jäävad samuti teemaksuta.​​​​​​​

Kas ma saan oma teemaksust vaba sõiduki registreerida?

Teemaksust vabade sõidukite ettevõtted ja omanikud saavad need Toll Collectis vabatahtlikult registreerida. Registreerimine hoiab ära tarbetud kontrollid, ümbersuunamised ja ärakuulamised. See säästab vaeva ja aega. Registreerimine kehtib kaks aastat, seejärel saab pikendada. Registreeringud, mida ei ole aegumiskuupäevaks uuendatud, aeguvad iseeneslikult.

Milliseid teemaksu töötlemise eeliseid pakub UTA ​​Edenred?

Enamikes Euroopa riikides teemaksustatakse täna kiirteil ja muil taristuliikidel üle 3,5 tonni kaaluvad sõidukeid. Ka sõiduautodele ja väikekaubikutele kehtivad mõnes riigis teemaksud sildade või tunnelite kasutamisel või kesklinna aladele sisenemisel. Teile sobiv teemaksulahendus UTA Edenredilt oleneb teie sihtriigist, sõidukiklassist ja autopargi suurusest.

Näiteks meie UTA One® next OBU võimaldab teil reisida sujuvalt üle Euroopa piiride alljärgnevaid eeliseid nautides. 

  • Kaitse paigaldusvigadest tingitud trahvide eest tänu seadme standardsele kinnispaigaldusele 

  • Suur läbipaistvus tänu autopargihaldurite jälgimisele jooksvalt

  • Mugav OBU juhtimine nutitelefoni rakenduse kaudu

  • Ühilduvus uusimate mobiilside standarditega 

  • Ja palju muud. 

Võime teid aidata oma kõikehõlmava teeninduse, ekspertteadmiste, eritingimuste ja suure jõudlusega tootevaliku abil!