Logo, UTA Edenred, tagasi avalehele

Mugav Saksamaa teemaksude tasumine UTA Edenredi abil


Veokitele suunatud teemaksud kehtestati Saksamaal 2005 vastavalt riiklikel maanteedel rakendatava teemaksu seadusele.

Esialgu rakendus see ainult kiirteedel ja suure koormusega föderaalteedel liiklevatele veokitele massiga vähemalt 7,5 tonni.

1. juulil 2018 laiendati teemaksuvõrgustikku, misjärel muutusid tasuliseks kõik Saksamaa föderaal- ja kiirteed.

 

Kes tasub teemaksu?

 • Kõik sõidukid ja haagised massiga üle 7,5 tonni (suurim lubatud täismass).

Kus teemaksu tasutakse?

 • Kiir- ja föderaalteedel (veoautod üle 7,5t)

 • Herreni ja Warnowi tunneli tasulised lõigud
  (Kohustuslik kõigile sõidukitele)

Kuidas teemaksu arvutatakse?

Veokitele suunatud teemaksud kehtestati Saksamaal 1. jaanuaril 2019 riiklikel maanteedel rakendatava teemaksu seadusega arvestades järgmiste teguritega.

Arvutus hõlmab väliseid kulusid nagu müra ja õhusaaste (saasteklassi alusel).

 • Vastav teekond km-tes

 • Raskeveoki saasteklass

 • Mass

 • Telgede arv

Alljärgnevalt lingilt leiate ülevaate sõidukite kategooriatest ja teemaksude kalkulaatori
enda isikliku kilomeetrihinna arvutamiseks.

 

Kuidas teemaksu kogutakse?

Teemaksu kogutakse avatud süsteemi abil, mis koosneb kaamerasildadest kiirteedel ja kaamerapostidest föderaalteedel. Kontrollimine toimub teie sõiduki registreerimisnumbri videoanalüüsil ja sõidukiga seotud teemaksuandmete edastamisega satelliidi vahendusel.

Veokite teemaksud põhinevad valitud marsruudil ning sõiduki saasteklassil, massil ja telgede arvul. Sõidukikategooriate ülevaate ja teemaksu arvestaja oma isikupärastatud kilomeetrimäära jaoks leiate allolevalt lingilt.

Käsitsi broneerimine ja tasumine:

Broneerida saab rakenduses või internetis. Teemaksu saate tasuda oma UTA kütuse- ja teeninduskaardi, sularaha, krediidikonto ning EK- või krediitkaardi esitamisel.

Elektrooniline broneerimine ja teemaksu arveldamine:

Teie pardaseadme (OBU) asukoht määratakse GPSi abil. Seejärel sõidu andmed ja sõiduki näitajad krüpteeritakse ja edastatakse TollCollecti andmekeskusesse. Teie veokile rakenduva teemaksu arvutamiseks kõrvutatakse edastatud marsruudi andmeid sõiduki näitajatega.

Tasuge teemakse paari sammuga

UTA Edenred on teie usaldusväärne partner kõikidel marsruutidel

UTA Edenred on teie usaldusväärne reisipartner nii Saksamaal kui ülejäänud Euroopas. Meil on aastatepikkused kogemused teemaksude alal, mis aitavad meil tagada kiire ja tõhusa liikumise kiir- ja föderaalteedel. See jätab teile rohkem aega muudeks tegevusteks. Saate broneerida vinjette, lasta paigaldada veokitele Toll Collecti ja UTA One® pardaseadmeid ning tasuda teemakse. Lisaks saate kasu headest kasutustingimustest.

UTA Edenred hoiab teid kursis värskeima teabega Saksamaa kiir- ja föderaalteedel raskeveokeile rakenduvate teemaksude kohta. Teemaksude kogumine toimub avatud süsteemi abil, mis koosneb kaamerasildadest kiirteedel ja kaamerapostidest föderaalteedel. Kontrollimine toimub teie sõiduki registreerimisnumbri videoanalüüsil ja sõidukiga seotud teemaksuandmete edastamisega satelliidi vahendusel.

 

Ülevaade UTA Edenredi eelistest

 • Terviklik teemaksuteenus alates registreerimisest ja paigaldusest arveldamiseni

 • Mugav Postpay arveldus

 • Kontakt kvalifitseeritud personaliga

 • Innovaatilised pardaseadmed

 • Head tingimused

Valige enda teemaksulahendus

UTA teemaksulahendus Saksamaal

Saksa kiir- ja föderaalteedel kehtivate veokite teemaksude tasumiseks on saadaval erinevaid lahendusi,
mille ülevaate leiate allpool. Lugege täpsemalt klõpsates vastavale lingile.

Teemaksud

UTA One ®

 • Puuduvad fikseeritud paigaldus- ja eemalduskulud
 • Paindlik numbrimärgi muutmine
 • Üks Euroopa-ülene boks ka sõitudeks väljaspool Saksamaad
 • Kuupõhine arveldamine
 • 12-päevane maksetähtaeg

Toll Collecti pardaseade

 • Registreerimine UTA kaudu vastava päringu esitamisel, paigaldamine Toll Collecti partneri poolt
 • Lisanduvad paigalduskulud
 • Kehtib Saksamaal ja Austrias (vajab eraldi aktiveerimist)

UTA Card (marsruutide broneerimine)

 • Teemaksude sularahavaba tasumine
 • Ligipääs teistele UTA teenustele: remonditöökojad, sõidukite tarvikud ja rehvid, autoabi, veokite pesu jpm.

Hetkeseisuga ei rakendu Saksamaal teemaksu teistes kaaluklassides sõidukitele.

Herreni ja Warnowi tunneli tasulised lõigud

UTA MultiBox ®

• Mitu Euroopa teemaksulahendust ühes boksis​

• Mugav sõiduki andmete muutmine​

• Parkimisteenus​

• Selge arveldus

UTA MultiBox Light ®

UTA kaart

Kas te sooviksite personaalset pakkumist teemaksude arveldamisele Saksamaal? Lihtsalt täitke alltoodud ankeet ja me võtame teiega ühendust.

Kas olete UTA klient?

Kui olete UTA klient, siis palun klõpsake siia:

Meie, UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, töötleme teie isikuandmeid andmekaitseseaduste kohaselt ja ainult päringu täitmise eesmärgil. Lisateavet isikuandmete töötlemise ja oma õiguste kohta andmesubjektina leiate meie andmekaitsepoliitikast.

KKK

Üldjuhul rakendub teemaks kõigile sõidukitele massiga ≥7,5 t. Teemaks laieneb mootorsõidukitele ja vedukitele, mille mass on vähemalt 7,5 tonni.

Täpne teemaksu määr sõltub tasulistel teedel haagisega või ilma läbitud vahemaast. Teemaksu arvestatakse sentides km kohta. Selle arvutamisel arvestatakse õhu- ja mürasaaste ning taristukuludega.

Veokite teemaks rakendus 1 jaanuaris 2005. Esialgu kehtis see ainult kiirteedel ja suure koormusega föderaalteedel, kuid laienes juulist 2018 kõigile föderaalteedele.

Leidub kaks võimalust:

• Kui sõidukit kasutatakse maanteeveoks. See tuleneb tüüpiliselt kasutatavatest sõiduki- ja keretüüpidest nagu pool- ja täishaagisautorongid. Seda tüüpi sõidukitele rakendub teemaks.
Seejuures ei oma tähtust, kas sõiduk on erasõidul, transpordib kaupa, kas koorem on kaubandusliku iseloomuga või kas veok on isejuhtiv.

• Kui sõidukit kasutatakse kaupade veoks tasu eest või muul maanteeveo seaduses täpsustatud ärilisel eesmärgil. See hõlmab ka iseliikuvaid töömasinaid ja sõidukeid, mille tüüp ja iseloom ei võimalda kaupade vedu.

Ei. Kui veok liigub pealisehituste ja haagiseta, siis teemaksu tasumise kohustust pole.

Teemakse saab tasuda käsitsi läbi rakenduse või Interneti ning elektrooniliselt OBU kaudu.

Seadusandja on 1. augustil 2012 kehtima hakanud riiklikel maanteedel rakendatava teemaksu seaduses määratlenud, milline peab tasuline maantee olema.

Seaduse alusel ei tohi tegu olla erateega ning sel peab olema ühes sõidusuunas vähemalt 2 rida või mitu katkematut eraldatud rida ühesuunaliseks liikumiseks. Seejuures ei ole oluline, kas read on eraldatud eraldusriba või muu ehitusliku lahendusega.

Teemaksu kogumise kriteeriumite hulka kuulub ka tee pikkus - vähemalt 4 km - ja vahetu ühendus kiirteega. Teemaksud ei rakendu kohalikele läbisõiduteedele vastavalt nende määratlusele riiklikel maanteedel rakendatava teemaksu seaduses.

Riiklikel maanteedel rakendatava teemaksu seaduse jaanuaris 2019 kehtima hakanud muudatuse järgi tuleb pardaseadmes seadistada sõiduki õige kaaluklass.

Veokite puhul massiga üle 18 tonni tuleb täpsustada telgede arv. Kui haagis ühendatakse sõidu alustamise eel veoki küljest lahti, siis tuleb telgede arvu pardaseadmes muuta.

Mootorsõidukid, mis ei vasta ülalkirjeldatud kriteeriumitele või sõidukid, millele rakenduvad seadustest tulenevad erandid, nt politsei-, tuletõrje-, pääste- ja teehooldussõidukid, on teemaksust vabastatud.

Maksutagastused Saksamaal

Ettevõtjana on teil võimalik taotleda hetkel Herreni ja Warnow tunnelite puhul rakenduva käibemaksumäära 19% tagastust. Veokite teemaks on riiklik maks, millele ei rakendu käibemaks. Vastava volituse alusel saab meie partner taotleda tagastust teie nimel. See säästab teile aega ja kulusid ning väldib võimalikku keelebarjääri vastavate ametivõimudega suhtlemisel. Lisaks tõstab see teie likviidsust!

 

Parkimine UTA Edenrediga

UTA parkimisteenus Saksamaal

Kasutage meie parkimisteenust rohketes Saksa kiir- ja föderaalteede ääres paiknevates veokiparklates. Tehes koostööd parklaomanikega, saame teile pakkuda mugavat sularahavaba võimalust tasuda parkimise eest UTA täisteeninduskaardiga.

Parkimistasudelt on üldjuhul võimalik saada maksutagastust. Veenduge, kas teie parkimistasult võiks saada käibemaksu tagasi! Vastame meeleldi kõigile teie küsimustele.