Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Mýto sa rozširuje: Vozidlá nad 3,5 tony budú v Nemecku podliehať mýtu​​​​​​​

Aj keď sa legislatívne rozhodnutia o reforme mýta očakávajú až na jeseň 2023, mýto sa bude rozširovať. V súčasnosti sa plánuje nasledovné: 

  • Od 1. decembra 2023 sa mýto pre nákladné vozidlá v Nemecku (a následne od 1. januára 2024 v Rakúsku ) rozšíri o poplatok za CO₂. Napríklad v Nemecku bude mýto navýšené o 200 eur za tonu CO₂. V závislosti od emisnej triedy CO₂ používaného vozidla sa môžu účtovať dodatočné náklady.

  • 1. júla 2024 sa podľa návrhu federálnej vlády bude mýto vzťahovať aj na vozidlá s hmotnosťou nad 3},5 tony.​​​​​​​ Doteraz sa mýto týkalo iba vozidiel nad 7,5 tony.​​​​​​​​ Malé podniky by mali byť z tejto povinnosti vyňaté.

  • Nákladné bezemisné vozidlá sú do konca roka 2025 od mýta oslobodené, a následne sa po tomto období bude na náklady na infraštruktúru vyberať 25 % z mýtnej sadzby.​​​​​​​

Presný návrh či prípadné výnimky, kto podlieha mýtu a akým spôsobom bude prebiehať fakturácia, sa ešte len rieši. Ako jeden z najväčších poskytovateľov služieb spracovania mýta v Európe však za vás sledujeme vývoj rozširovania sa mýta. Radi vám poskytneme akúkoľvek radu či podporu.

Prečo sa v Nemecku upravuje mýto?

Mýto pre NKD alebo úžitkové vozidlá je poplatok za používanie ciest podľa prejdenej vzdialenosti. Zavedené bolo v 2005 na federálnych diaľniciach a v 2012 bolo rozšírené na určitých úsekoch federálnych ciest. Podľa nemeckého zákona o spolkovom mýte na diaľniciach​​​​​​​​ (§ 1), všetky domáce aj zahraničné motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 tony podliehajú mýtu. Mýto vzniká pri vjazde na federálnu hlavnú cestu a vzťahuje sa na federálne cesty, federálne diaľnice a pripojené čerpacie stanice a odpočívadlá.

Dôvodom plánovanej obnovenej úpravy mýta sú požiadavky EÚ v rámci smernice Eurovignette a Wegekostengutachten Spolkového ministerstva pre digitálne záležitosti a dopravu. Podľa správy by sa mýto pre nákladné vozidlá malo odvíjať od nákladov na dopravnú infraštruktúru vrátane výstavby, prevádzky, údržby a rozširovania sa.

Aké faktory tvoria mýto?

Sadzba mýta sa skladá z poplatkov súvisiacich s nákladmi na infraštruktúru, hluk a znečistenie ovzdušia – v závislosti od emisnej triedy vozidla, hmotnostnej triedy (nad 18 ton celkovej prípustnej hmotnosti) a počtu náprav. 

Aktuálne sadzby mýta (k 1. januáru 2023) viete nájsť na webstránke Federálneho úradu pre logistiku a mobilitu alebo na Toll Collect.

Už od 1. decembra 2023 sa zavádza CO2 diferenciácia mýta pre nákladné vozidlá a CO2 príplatok vo výške 200 EUR za tonu CO2. Nákladné bezemisné vozidlá budú od mýta oslobodené do konca roka 2025, a po tomto období sa na náklady na infraštruktúru bude vyberať 25 % z mýtnej sadzby.​​​​​​​

Aký vysoký je príplatok CO2?

Od 1. decembra 2023 bude v Nemecku zavedený príplatok CO2 – pripočítaný k už vzniknutému mýtu. Od 01. januára 2024 zavedie CO2 príplatok aj Rakúsko a ďalšie krajiny EÚ možno budú nasledovať.​​​​​​​
Každé vozidlo má špecifickú hodnotu emisií CO2 a je pôvodne zaradené do jednej z piatich CO2 tried na šesť rokov od príslušného dátumu prvej registrácie – na základe rôznych parametrov.​ ​​​​​​ Reklasifikácia CO2 potom prebehne, aby sa skontrolovalo, či aktuálna trieda CO2 vozidla vyhovuje.​​​​​​​

Na začiatku sú všetky vozidlá klasifikované v najhoršej CO2 triede 1. Vozidlá s dátumom registrácie do 01. alebo po dátume. 07.2019 môžu byť zaregistrované do lepšej triedy CO2, ak je to možné, prostredníctvom príslušnej dokumentácie.
Kvôli lepšej klasifikácii je potrebné predložiť na kontrolu ďalšie dokumenty (COC/CIF).​​​​​​​ Ďalšie informácie nájdete tu.​​​​​​​ 
Čím je trieda CO2 vozidla lepšia, tým je tarifa lacnejšia. Napríklad vozidlá s nulovými emisiami sú klasifikované v najlepšej triede CO2 5. Väčšina dnešných vozidiel však bude zaradená do triedy CO2 1.​​​​​​​

Aká je trieda CO2 vášho vozidla?

Ušetrite na mýte teraz zlepšením svojej CO2 triedy!​​​​​​​ 

Triedu CO2 svojho vozidla môžete určiť pomocou oficiálnej kalkulačky BALM.​​​​​​​

UTA Edenred vám s radosťou uľahčí registráciu triedy CO2. Podrobnosti na registráciu vám poskytneme prostredníctvom UTA klientskej sekcie.​​​​​​​ 
Majte na pamäti, že aj keď dnes má vaše vozidlo triedu CO2 1, môže sa to zmeniť pri novom vozidle.​​​​​​​ Pri každej registrácii sa budú vyžadovať údaje.​​​​​​​ 

Ako sa dá zaregistrovať lepšia trieda CO2?

Ak má vozidlo triedu CO2 lepšiu ako triedu CO2 1, musí byť registrované. To sa vykonáva rôznymi spôsobmi v závislosti od použitej palubnej jednotky.​​​​​​​
Ak na úhradu nemeckého mýta používate palubnú jednotku Toll Collect, údaje o vozidle a dokumenty (COC/CIF) sa musia nahrať na Toll Collect Portal.​​​​​​​ Pri používaní UTA One®, UTA One® next alebo Telepass EU (AUT), údaje o vozidle a overovacie dokumenty sa musia čo najskôr nahrať do servisného centra UTA. Pri používaní rakúskeho GO-Boxu alebo služby Toll2GO je potrebné nahrať údaje o vozidle a overovacie dokumenty na GO Toll Portal.

Aký vysoký je dodatočný príplatok CO2?

Nasledujúce tabuľky sú výňatkom z „Návrhu tretieho zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú mýtne predpisy“, a ešte musia byť schválené.​​​​​​​ 

Príplatky od 01. decembra 2023:​​​​​​​

Trieda emisií oxidu uhličitého 7,5 až do < 12 t 12 až do 18 t > 18 t s až 3 nápravami​​​​​​​ > 18 t so 4 nápravami > 18 t a 5 a viacerými nápravami
1 EURO I a horšie 0 080 0 104 0 158 0 158 0 162
EURO II
EURO III
0 080 0 104 0 138 0 138 01 62
EURO IV
EURO V
EEV trieda 1
0 080 0 100 0 134 0 160  
EURO VI 0 080 0 100 0 124 0 134 0 158
2 0 076 0 096 0 118 0 128 0 150
3 0 072 0 090 0 111 0 120 0 142
4 0 040 0 050 0 063 0 068 0 079
5 0 0 0 0 0


Príplatky od 01. júla 2024:​​​​​​​

Trieda emisií oxidu uhličitého > 3,5 t až do < 7,5 t 7,5 až do < 12 t 12 až do 18 t > 18 t s až 3 nápravami​​​​​​​ > 18 t so 4 nápravami > 18 t a 5 a viacerými nápravami
1 EURO I a horšie 0 080 0 080 0 104 0 158 0 158 0 162
EURO II
EURO III
0 080 0 080 0 104 0 138 0 138 0 162
EURO IV
EURO V
EEV trieda 1
0 080 0 080 0 100 0 134 0 134 0 160
EURO VI 0 074 0 080 0 100 0 124 0 134 0 158
2 0 070 0 076 0 096 0 118 0 128 0 150
3 0 067 0 072 0 090 0 111 0 120 0 142
4 0 037 0 040 0 050 0 063 0 068 0 079
5 0 0 0 0 0 0

Zdroj: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-20/entwurf-eines-dritten-gesetzes-aenderung-mautrechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile

Koho sa týka rozšírenie mýta nad 3,5 tony?​​​​​​​

Očakáva sa, že od júla 2024 budú úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 podliehať v Nemecku mýtu, ak sú určené, resp. používané na komerčnú nákladnú dopravu.​​​​​​​ Mýto pre NKD potom ovplyvní úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré využívajú diaľnice a spoplatnené cesty. Dátum začiatku rozšírenia mýta však nie je stanovený, pretože sa očakáva, že zákon bude schválený až na jeseň, po letnej parlamentnej prestávke.

Zatiaľ nie je jasné, aké bude mýto vysoké. Jeho výška však bude závisieť od triedy vozidla, emisií znečisťujúcich látok nákladného vozidla a prejdenej trasy.

Ako sa bude nové mýto v Nemecku vyberať?

V Nemecku sa mýto vo všeobecnosti vyberá elektronicky prostredníctvom mýtneho boxu – známeho aj ako palubná jednotka (OBU). OBU nainštalovaná vo vozidle odosiela mýtne údaje do agentúry na výber mýta (v Nemecku Toll Collect), ktorá vypočíta a vyúčtuje mýto. 

S UTA Edenred máte po svojom boku skúseného partnera, ktorý vás odbremení od administratívnej záťaže pri spracovaní mýta, od poskytovania informácií a registrácie u európskych mýtnych operátorov až po inštaláciu OBU a zaplatenie mýta. 

S našou UTA One® next OBU môžete napríklad spravovať mýto jednoducho a efektívne. Získate tak prehľad o poplatkoch a uvidíte trasy, ktorými prechádzajú vaši vodiči. 

Existujú z mýta výnimky?

Rozšírenie mýta sa tak teraz dotkne aj spoločností s úžitkovými vozidlami nad 3,5 tony. Za určitých podmienok je však od mýta možné oslobodenie. Tu je pár príkladov:

Elektricky poháňané vozidlá: Podľa novej legislatívy sú takéto vozidlá oslobodené od mýta na neobmedzenú dobu. Medzi elektricky poháňané vozidlá, podľa § 2 č. 1 zákon o elektromobilite, sem patria čisto batériové elektrovozidlá, externe nabíjateľné hybridné vozidlá a vozidlá s palivovými článkami. E-NKD tiež nepodliehajú mýtu.

Vozidlá poháňané (prevažne) zemným plynom: Tieto sú od mýta oslobodené do konca roku 2023. V rámci nového systému mýtnych taríf budú aj vozidlá poháňané zemným plynom podliehať mýtu a budú musieť platiť časť nákladov na zníženie hluku a infraštruktúru.

Aké vozidlá sú momentálne oslobodené od mýta, si môžete prečítať tu. 

Výnimka na vozidlá pre malé podniky: Podľa smerníc EÚ môžu jednotlivé členské štáty rozhodnúť o takzvanej remeselníckej výnimke. Koaličný výbor v Nemecku rozhodol, že výnimka pre malé podniky by mala pokračovať do roku 2024. To znamená, že vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony tiež zostávajú bezplatné.​​​​​​​

Viem zaregistrovať vozidlo, ktoré nie je spoplatnené?

Spoločnosti a majitelia vozidiel bez povinnosti platiť mýto ich môžu dobrovoľne zaregistrovať na Toll Collect. Registrácia zabraňuje zbytočným kontrolám, nezrovnalostiam a zisťovaniam. Šetrí to námahu a čas. Registrácia je platná dva roky, potom sa dá predĺžiť. Registrácia, ktorá nebola obnovená do dátumu vypršania platnosti, automaticky zaniká.

Aké výhody spracovania mýta UTA ​​Edenred ponúka?

Vo väčšine európskych krajín sa dnes platí mýto na diaľniciach a iných formách infraštruktúry za vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony. Osobné automobily a malé dodávky sú v niektorých krajinách spoplatnené aj pri použití mostov alebo tunelov alebo pri vjazde do zón v centre mesta. V závislosti od vašej cieľovej krajiny, triedy vozidiel a veľkosti vozového parku, má UTA Edenred pre vás to správne mýtne riešenie.

Napríklad naša OBU UTA One® next vám umožňuje bezproblémovo prechádzať cez európske hranice a využívať výhody ako sú: 

  • Ochrana proti sankciám spôsobených chybami pri inštalácii vďaka štandardnej pevnej inštalácii zariadenia 

  • Vysoká transparentnosť pre manažérov vozového parku vďaka monitorovaniu v reálnom čase

  • Pohodlné ovládanie OBU cez aplikáciu v smartfóne

  • Kompatibilita s najnovšími štandardmi mobilných rádií 

  • A ešte oveľa viac. 

Viete tak profitovať z nášho komplexného servisu, odborných znalostí, špeciálnych podmienok a rozsiahlej ponuky!