logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej

Rozszerzenie opłat drogowych: w przyszłości pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony będą podlegać opłatom drogowym w Niemczech.​​​​​​​​​​​​​​

Nawet jeśli decyzje legislacyjne w sprawie reformy opłat drogowych nie zostaną podjęte do jesieni 2023, opłaty zostaną rozszerzone. Obecnie planowane są następujące zmiany: 

  • Od 1 grudnia 2023 opłata drogowa dla pojazdów ciężarowych w Niemczech (a następnie od 1 stycznia 2024 w Austrii) zostanie rozszerzona o dopłatę za emisję CO₂. Jej przewidywana wysokość to 200 euro za tonę wyemitowanego CO₂. W zależności od klasy emisji CO₂ pojazdu mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

  • Od 1 lipca 2024 r. zgodnie z projektem ustawy rządu federalnego (Referentenentwurfs der Bundesregierung) obowiązkiem uiszczania opłat drogowych w systemie Toll Collect mają zostać objęte pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony. Do tej pory opłata dotyczyła tylko pojazdów o dmc od 7,5 tony. Małe, lokalne firmy prawdopodobnie zostaną zwolnione z opłaty.

  • Do końca roku 2025 r. zeroemisyjne pojazdy ciężarowe mają być zwolnione z opłaty infrastrukturalnej, po tym terminie będzie obowiązywała je opłata w wysokości 25% części opłaty drogowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów infrastruktury.​​​​​​​

Dokładna struktura, możliwe zwolnienia, zakres obowiązywania opłaty drogowej i sposób jej naliczania są nadal przedmiotem ustaleń legislacyjnych. Jako jeden z wiodących dostawców usług poboru opłat drogowych w Europie uważnie obserwujemy rozwój wydarzeń związanych ze zmianami i rozszerzeniem zakresu opłat drogowych. W razie potrzeby chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

Dlaczego opłaty drogowe są zmieniane w Niemczech?

Opłata drogowa dla pojazdów ciężarowych lub pojazdów użytkowych jest opłatą za korzystanie z dróg, ustalaną na podstawie przebytej odległości. Została ona wprowadzona w 2005 r. na autostradach federalnych i rozszerzona w 2012 r. na niektóre odcinki dróg. Zgodnie z niemiecką, federalną ustawą o opłatach drogowych (§ 1), wszystkie krajowe oraz zagraniczne pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 ton podlegają opłatom drogowym. Opłaty są pobierane przy wjeździe na federalną drogę krajową oraz dotyczą dróg federalnych, autostrad federalnych oraz połączonych z nimi stacji benzynowych i miejscami odpoczynku.

Powodem planowanych ponownych zmian opłat drogowych są wymogi UE w ramach Dyrektywy o eurowinietach oraz Wegekostengutachten Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu. Według raportu, opłaty za przejazd pojazdów ciężarowych powinny opierać się na kosztach infrastruktury drogowej, w tym budowy, eksploatacji, utrzymania oraz rozbudowy.

Jakie czynniki wpływają na wysokość opłaty?

Kwota opłaty drogowej składa się z opłat związanych z kosztami infrastruktury, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza – w zależności od klasy emisji pojazdu, klasy wagowej (powyżej 18 ton dopuszczalnej masy całkowitej) oraz liczby osi. 

Aktualne stawki opłat drogowych (stan na 1 stycznia 2023) można znaleźć na stronie Federalnego Biura Logistyki i Mobilności lub w Toll Collect.

Już 1 grudnia 2023 r. wprowadzone zostanie zróżnicowanie opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych pod względem emisji CO2 oraz dopłata za emisję CO2 w wysokości 200 euro za tonę CO2. Bezemisyjne pojazdy ciężarowe będą zwolnione z opłat drogowych do końca 2025 r. po czym 25% stawki opłaty drogowej będzie pobierane na koszty infrastruktury.​​​​​​​

Czym jest dopłata za CO2?

Od 1 grudnia 2023 r., w Niemczech opłata drogowa zostanie rozszerzona o dopłatę CO2 – dodawana do już poniesionej opłaty drogowej. 01 stycznia 2024r., Austria także wprowadzi dopłatę za CO2, a inne kraje UE mogą pójść w jej ślady.​​​​​​​
Każdy pojazd ma określoną wysokość emisji CO2 i jest początkowo klasyfikowany do jednej z pięciu klas CO2 na sześć lat od daty pierwszej rejestracji (w oparciu o różne parametry). Następnie odbywa się ponowna klasyfikacja CO2 w celu sprawdzenia, czy obecna klasa CO2 pojazdu nadal się zgadza.​​​​​​​

Na początku wszystkie pojazdy są klasyfikowane w najgorszej klasie CO2 – klasie 1. Pojazdy z datą rejestracji 01,07,2019 lub późniejszą mogą zostać zarejestrowane w lepszej klasie CO2 (jeśli ma to zastosowanie i jest zgodne z odpowiednią dokumentacją).
Aby uzyskać lepszą klasyfikację, należy przedłożyć dodatkowe dokumenty (COC/CIF) do wglądu. Więcej informacji można znaleźć tutaj.​​​​​​​ 
Im lepsza klasa emisji CO2 pojazdu, tym niższa taryfa opłat. Na przykład pojazdy bezemisyjne są klasyfikowane w najlepszej klasie CO2, klasie 5. Jednak większość dzisiejszych pojazdów zostanie sklasyfikowana w 1 klasie CO2.​​​​​​​

Jaka jest klasa CO2 Twojego pojazdu?

Zaoszczędź na opłatach drogowych, ulepszając swoją klasę CO2!​​​​​​​ 

Klasę CO2 pojazdu można określić za pomocą oficjalnego kalkulatora BALM.​​​​​​​

UTA Edenred z przyjemnością ułatwi rejestrację w klasy CO2. Przekażemy Ci szczegóły dotyczące rejestracji za pośrednictwem Strefy Klienta UTA.​​​​​​​ 
Należy pamiętać, że nawet jeśli pojazd ma obecnie 1 klasę CO2, może się to zmienić w przypadku nowego pojazdu. Dane będą wymagane przy każdej rejestracji.​​​​​​​ 

Jak można zarejestrować lepszą klasę CO2?

Jeśli pojazd ma klasę CO2 lepszą niż 1 klasa CO2, musi zostać zarejestrowany. Odbywa się to na różne sposoby w zależności od używanego urządzenia pokładowego OBU.​​​​​​​
W przypadku korzystania z urządzenia pokładowego Toll Collect do rozliczania niemieckich opłat drogowych, dane pojazdu i dokumenty (COC/CIF) muszą zostać przesłane do Portalu Toll Collect. W przypadku korzystania z urządzeń UTA One®, UTA One® next lub Telepass EU (AUT), dane pojazdu i dokumenty weryfikacyjne muszą zostać przesłane do Strefy Klienta UTA tak szybko, jak to możliwe. W przypadku korzystania z austriackiego GO-Box lub usługi Toll2GO dane pojazdu oraz dokumenty weryfikacyjne muszą zostać przesłane do Portal GO Toll.

Jak wysoka jest dodatkowa opłata za emisję CO2?

Poniższe tabele są fragmentem „Projektu trzeciej ustawy zmieniającej przepisy dotyczące opłat drogowych” i nie zostały jeszcze przyjęte.​​​​​​​ 

Dopłaty od 01 grudnia 2023:​​​​​​​

Klasa emisji dwutlenku węgla 7,5 do < 12 t 12 do 18 t > 18 t z do 3 osi​​​​​​​ > 18 t z 4 osiami > 18 t z 5 i więcej osiami
1 EURO I i niższe 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO III
0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
Klasa EEV 1
0,080 0,100 0,134 0,160  
EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0


Dopłaty od 01 lipca 2024.​​​​​​​

Klasa emisji dwutlenku węgla > 3,5 t do < 7,5 t 7,5 do < 12 t 12 do 18 t > 18 t z do 3 osi​​​​​​​ > 18 t z 4 osiami > 18 t z 5 i więcej osiami
1 EURO I i niższe 0,080 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO III
0,080 0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
Klasa EEV 1
0,080 0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,074 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,070 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,067 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,037 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0 0

Źródło: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-20/entwurf-eines-dritten-gesetzes-aenderung-mautrechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile

Kogo dotyczy rozszerzenie opłat drogowych pojazdów o wadze większej niż 3,5 ton?​​​​​​​

Oczekuje się, że od lipca 2024 pojazdy użytkowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton będą podlegać opłatom drogowym w Niemczech, jeśli są przeznaczone lub wykorzystywane do komercyjnego transportu towarów. Opłata drogowa dla pojazdów ciężarowych wpłynie następnie na pojazdy użytkowe o masie przekraczającej 3,5 ton, które korzystają z autostrad oraz dróg płatnych. Data rozpoczęcia rozszerzania opłat nie została jednak ustalona, ponieważ ustawa ma zostać przyjęta dopiero jesienią, po letniej przerwie parlamentarnej.

Nie jest jeszcze jasne, jak wysokie będą te opłaty. Kwota ta będzie jednak zależeć od klasy pojazdu, emisji zanieczyszczeń wydalanych przez ciężarówkę i przejechanej trasy.

Jak będą pobierane nowe opłaty drogowe w Niemczech?

W Niemczech opłaty drogowe są zazwyczaj pobierane elektronicznie za pośrednictwem urządzeń do poboru opłat – zwanych również jako urządzenie pokładowe (OBU). Zainstalowane w pojeździe urządzenie OBU wysyła dane dotyczące opłat drogowych do agencji poboru opłat (Toll Collect w Niemczech), która oblicza i nalicza opłaty drogowe. 

Z UTA Edenred masz u boku doświadczonego partnera, który odciąża Cię od administracyjnego przetwarzania opłat drogowych, od dostarczania informacji oraz rejestracji u europejskich operatorów opłat drogowych oraz instalacji urządzeń pokładowych i rozliczania opłat drogowych. 

Dzięki naszemu UTA One® next można łatwo i wydajnie zarządzać opłatami drogowymi. Uzystasz przejrzystość opłat i będziesz mógł przeglądać trasy pokonywane przez kierowców. 

Czy istnieją zwolnienia z opłat za przejazd?

Rozszerzenie opłat drogowych będzie teraz dotyczyć również firm posiadających pojazdy użytkowe o masie przekraczającej 3,5 ton. Jednak pod pewnymi warunkami możliwe jest zwolnienie z opłat drogowych. Oto kilka przykładów:

Pojazdy z napędem elektrycznym: Zgodnie z nowymi przepisami takie pojazdy są zwolnione z opłat drogowych na czas nieokreślony. Pojazdy z napędem elektrycznym obejmują, zgodnie z § 2 Nr 1 Ustawy o elektromobilności, pojazdy z napędem elektrycznym wyłącznie akumulatorowym, pojazdy hybrydowe ładowane zewnętrznie oraz pojazdy z ogniwami paliwowymi. Elektryczne pojazdy ciężarowe także nie podlegają opłatom drogowym.

Pojazdy (głównie) napędzane gazem ziemnym: Są one zwolnione z opłat drogowych do końca 2023 r. W ramach nowego systemu opłat drogowych te pojazdy również będą podlegać opłatom drogowym i będą musiały pokryć część kosztów infrastruktury oraz redukcji hałasu.

O tym, które pojazdy są obecnie zwolnione z opłat drogowych, można przeczytać tutaj.

Wyjątek dla pojazdów w małych, lokalnych firmach: Zgodnie z dyrektywami UE, poszczególne państwa członkowskie mogą decydować o tak zwanym wyjątku rzemieślniczym. Komisja koalicyjna w Niemczech zdecydowała, że wyjątek dla tego typu pojazdów powinien być kontynuowany przez 2024 r. Oznacza to, że pojazdy o masie przekraczającej 3,5 ton również pozostają wolne od opłat.​​​​​​​

Czy mogę zarejestrować pojazd niepodlegający opłacie?

Firmy i właściciele pojazdów niepodlegających opłacie drogowej mogą je dobrowolnie zarejestrować w Toll Collect. Rejestracja zapobiega niepotrzebnym kontrolom. Pozwala to zaoszczędzić czas. Rejestracja jest ważna przez dwa lata, a następnie może zostać przedłużona. Rejestracje, które nie zostały odnowione przed datą wygaśnięcia, automatycznie wygasną.

Jakie korzyści związane z przetwarzaniem opłat drogowych oferuje UTA Edenred?

W większości krajów europejskich opłaty za przejazd autostradami i innymi rodzajami infrastruktury pobierane są od pojazdów ważących więcej niż 3,5 tony. Samochody osobowe i małe samochody dostawcze również podlegają opłatom drogowym w niektórych krajach, gdy korzystają z mostów, tuneli lub wjeżdżają do stref w centrum miasta. W zależności od kraju docelowego, klasy pojazdu oraz wielkości floty, UTA Edenred oferuje odpowiednie rozwiązanie w zakresie opłat drogowych.

Na przykład, nasze urządzenie OBU UTA One® next umożliwia płynne podróżowanie po drogach w Europie. Poznaj najważniesze korzyści: 

  • Ochrona przed karami spowodowanymi błędami instalacyjnymi, dzięki standardowej stałej instalacji urządzenia 

  • Stały monitoring floty

  • Wygodne sterowanie urządzeniem OBU za pomocą aplikacji na smartfona

  • Kompatybilność z najnowszymi mobilnymi standardami radiowymi 

  • I wiele więcej. 

Możesz skorzystać z naszej kompleksowej obsługi, eksperckiej wiedzy, specjalnych warunków i gamy wysokowydajnych produktów!