Logo, UTA Edenred, terug naar startpagina

De tolheffing wordt uitgebreid en CO2-emissieklassen worden geïntroduceerd: in 2024 geldt een extra CO2-toeslag en voor voertuigen van meer dan 3,{ [#4]} ton zal tol orden geheven in Duitsland

In het najaar van 2023 werd door de Duitse Bondsdag een wet aangenomen waarmee een vereiste uit de EU-richtlijn aangaande infrastructuurkosten werd doorgevoerd. Dit betekent;

  • Vanaf december 01 2023 wordt de tolheffing voor vrachtwagens in Duitsland uitgebreid met een CO₂-toeslag van 200 euro per ton CO₂. Afhankelijk van de CO₂-emissieklasse van het voertuig kunnen bijkomende kosten van toepassing zijn. Dezelfde wijziging wordt van kracht in Oostenrijk op 01 januari 2024.

  • Op 01 juli 2024 wordt, volgens het ontwerp van de federale regering, de tol uitgebreid tot voertuigen die meer wegen dan 3,5 ton.​​​​​​​ Tot nu toe is de tol alleen van toepassing op voertuigen van meer dan 7,5 ton.​​​​​​​ Ambachtelijke bedrijven moeten vrijstelling kunnen krijgen.

  • Emissievrije vrachtwagens zijn vrijgesteld van tol tot eind 2025, waarna 25% van het toltarief wordt geïnd voor infrastructuurkosten.​​​​​​​

De exacte wetsontwerp, eventuele uitzonderingen, wie tolplichtig is en hoe de afrekening zal plaatsvinden, wordt nog uitgewerkt. Als een van de grootste aanbieders van tolheffingsdiensten in Europa volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van toluitbreiding echter voor u. We geven u graag advies en ondersteuning.

Waarom worden tolheffingen in Duitsland aangepast?

De tol voor vrachtwagens of bedrijfswagens is een kilometerheffing op weggebruik. Deze werd geïntroduceerd in 2005 op rijkssnelwegen en in 2012 uitgebreid naar bepaalde delen van rijkswegen. Volgens de Duitse wet op de tolheffing op hoofdwegen​​​​​​​ (§ 1) zijn alle binnen- en buitenlandse motorvoertuigen of voertuigcombinaties met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton tolplichtig. Tol wordt geheven bij het oprijden van een rijksweg en is van toepassing op rijkswegen, rijkssnelowegen en aangesloten benzinestations en rustplaatsen.

De reden voor de aanpassing zijn EU-eisen in het kader van de Eurovignetrichtlijn en de Wegekostengutachten van het federale ministerie van Digitale Zaken en Transport. Volgens het rapport moeten tolheffingen voor vrachtwagens worden gebaseerd op de kosten van verkeersinfrastructuur, inclusief aanleg, exploitatie, onderhoud en uitbreiding.

Welke factoren bepalen de tol?

De tol bestaat uit vergoedingen die verband houden met infrastructuurkosten, geluidsoverlast en luchtverontreiniging - afhankelijk van de CO2-emissieklasse van het voertuig, de gewichtsklasse (meer dan 18 ton toegestaan totaalgewicht) en aantal assen. 

Actuele toltarieven (vanaf 01 januari 2023) zijn te vinden op de website van de Federale Dienst voor Logistiek en Mobiliteit of bij Toll Collect.

Per 1 december 2023 wordt een CO2-differentiatie van de tolheffing voor vrachtwagens en een CO2-toeslag van 200 euro per ton CO2 ingevoerd. Emissievrije vrachtwagens zijn vrijgesteld van tol tot eind 2025, waarna 25% van het toltarief wordt geïnd voor infrastructuurkosten.​​​​​​​

Wat is de CO2 toeslag?

Vanaf 01 december 2023 wordt een CO2-toeslag toegevoegd aan de tolheffing in Duitsland. Op 01 januari 2024 introduceert Oostenrijk een soortgelijke CO2-toeslag en mogelijk volgen andere EU-landen.​​​​​​​
Elk voertuig heeft een specifieke CO2-emissiewaarde en wordt in eerste instantie op basis van diverse parameters voor de duur van zes jaar ingedeeld in een van de vijf CO2-emissieklassen op de respectievelijke initiële registratiedatum.​​​​​​​ Een CO2 herclassificatie vindt vervolgens plaats om na te gaan of de bestaande CO2emissieklasse van het voertuig nog voldoet.​​​​​​​

Bij aanvang worden alle voertuigen geclassificeerd in de slechtste CO2-emissieklasse van 1. Voertuigen die zijn geregistreerd op of na juli 01, 2019 kunnen worden geregistreerd voor een betere CO2-emissieklasse met behulp van ondersteunende documentatie.
Voor een betere classificatie moeten aanvullende documenten (COC/CIF) ter beoordeling worden ingediend. Meer informatie vindt u hier.​​​​​​​ 
Hoe beter de CO2-emissieklasse van het voertuig, hoe lager het tarief. Emissievrije voertuigen worden bijvoorbeeld ingedeeld in de beste CO2-emissieklasse 5. Het merendeel van de huidige voertuigen zal echter worden ingedeeld in CO2-emissieklasse 1.​​​​​​​

Wat is de CO2-emissieklasse van uw voertuig?

Bespaar nu op tol door uw CO2-emissieklasse te verbeteren!​​​​​​​ 

U kunt de CO2-emissieklasse van uw voertuig bepalen met behulp van de officiële BALM-calculator.​​​​​​​

UTA Edenred faciliteert graag uw registratie van de CO2-emissieklasse. We verstrekken u de informatie voor het registreren via het UTA Service Center.​​​​​​​ 
Houd er rekening mee dat zelfs als uw voertuig nu CO2-emissieklasse 1 heeft, dit voor een nieuw voertuig kan veranderen. Telkens wanneer u registreert, worden er gegevens gevraagd.​​​​​​​ 

Hoe kan een betere CO2-emissieklasse worden geregistreerd?

Als een voertuig een CO2-emissieklasse heeft die beter is dan klasse 1, moet deze worden geregistreerd. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van het gebruikte boordsysteem.​​​​​​​
Als u een Toll Collect OBU gebruikt om Duitse tol te betalen, moeten voertuiggegevens en -documenten (COC/CIF) worden geüpload in de Toll Collect Portal.​​​​​​​ Bij gebruik van UTA One®, UTA One® next of Telepass EU (AUT) moeten de voertuiggegevens en verificatiedocumenten zo snel mogelijk worden geüpload naar het UTA Service Center. Bij gebruik van de Oostenrijkse GO-Box of de Toll2GO-service moeten de voertuiggegevens en verificatiedocumenten worden geüpload naar het GO Toll Portal.

Hoe hoog is de extra CO2-toeslag?

De volgende tabellen zijn afkomstig uit het 'ontwerp van een derde wet tot wijziging van de tolregels' en moeten nog worden aangenomen.​​​​​​​ 

Toeslagen vanaf 1 december 2023 in €:

Kooldioxide-emissieklasse 7,5 tot < 12 t 12 tot 18 t > 18 t met tot 3 assen​​​​​​​ > 18 t met 4 assen > 18 t en 5 of meer assen
1 EURO I en slechter 0.080 0.104 0.158 0.158 0.162
EURO II
EURO III
0.080 0.104 0.138 0.138 0.162
EURO IV
EURO V
EEV-klasse 1
0.080 0.100 0.134 0.134 0.160
EURO VI 0.080 0.100 0.124 0.134 0.158
2 0.076 0.096 0.118 0.128 0.150
3 0.072 0.090 0.111 0.120 0.142
4 0.040 0.050 0.063 0.068 0.079
5 0 0 0 0 0


Toeslagen vanaf 01 juli 2024:​​​​​​​

Kooldioxide-emissieklasse > 3,5 t tot < 7,5 t 7,5 tot < 12 t 12 tot 18 t > 18 t met tot 3 assen​​​​​​​ > 18 t met 4 assen > 18 t en 5 of meer assen
1 EURO I en slechter 0.080 0.080 0.104 0.158 0.158 0.162
EURO II
EURO III
0.080 0.080 0.104 0.138 0.138 0.162
EURO IV
EURO V
EEV-klasse 1
0.080 0.080 0.100 0.134 0.134 0.160
EURO VI 0.074 0.080 0.100 0.124 0.134 0.158
2 0.070 0.076 0.096 0.118 0.128 0.150
3 0.067 0.072 0.090 0.111 0.120 0.142
4 0.037 0.040 0.050 0.063 0.068 0.079
5 0 0 0 0 0 0

Bron: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-20/entwurf-eines-dritten-gesetzes-aenderung-mautrechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile

Wie worden getroffen door de uitbreiding van de tolheffing naar meer dan 3,5 ton?​​​​​​​

Vanaf juli 2024 zullen bedrijfsvoertuigen met een totaalgewicht van meer dan 3,5 ton tolplichtig zijn in Duitsland als ze bestemd zijn voor of gebruikt worden voor commercieel goederenvervoer over de weg.​​​​​ De tol voor vrachtwagens heeft dan gevolgen voor bedrijfsvoertuigen met een gewicht van meer dan 3,5 ton die gebruik maken van snelwegen en tolwegen.

Hoe worden nieuwe tolheffingen in Duitsland geïnd?

In Duitsland wordt de tol over het algemeen elektronisch geïnd via een tolbox - ook wel een boordsysteem of OBU genoemd. Geïnstalleerd in een voertuig stuurt het boordsysteem tolgegevens naar het tolbureau (Toll Collect in Duitsland), dat de tol berekent en in rekening brengt. 

Met UTA Edenred heeft u een ervaren partner aan uw zijde die u verlost van de administratieve rompslomp van tolverwerking, van informatieverstrekking aan en registratie bij Europese tolexploitanten tot de installatie van boordsystemen en tolfacturering. 

Met onze UTA One® next OBU beheert u bijvoorbeeld eenvoudig en efficiënt tolgelden. U krijgt transparantie in kosten en kunt de routes van uw chauffeurs zien. 

Gelden er vrijstellingen voor de tolheffing?

De toluitbreiding zal nu ook bedrijven treffen met bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton. Onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk om vrijgesteld te worden van tol. Hier volgen enkele voorbeelden:

Elektrisch aangedreven voertuigen: Onder de nieuwe wetgeving zijn dergelijke voertuigen voor onbepaalde tijd vrijgesteld van tol. Elektrisch aangedreven voertuigen omvatten, volgens § 2 nr. 1 van de Elektromobiliteitswet, zuiver elektrische voertuigen op batterijen, extern oplaadbare hybride voertuigen en brandstofcelvoertuigen. E-vrachtwagens zijn ook niet tolplichtig.

Voertuigen op (voornamelijk) aardgas: Deze zijn vrijgesteld van tol tot eind 2023. Onder het nieuwe toltariefsysteem zullen voertuigen die op aardgas rijden ook tol moeten betalen plus een deel van de kosten voor geluidsreductie en infrastructuur.

Welke voertuigen momenteel zijn vrijgesteld van de tol, leest u hier. 

Uitzondering voor ambachtsvoertuigen: Volgens de richtlijnen van de EU kunnen lidstaten afzonderlijk besluiten tot een zogenaamde ambachtsliedenuitzondering. In Duitsland heeft het coalitiecomité besloten dat de uitzondering voor ambachtslieden moet blijven bestaan tot en met 2024. Dit betekent dat er ook voertuigen van meer dan 3,5 ton tolvrij blijven.​​​​​​​

Kan ik mijn niet-tolplichtige voertuig registreren?

Bedrijven en eigenaren van niet-tolplichtige voertuigen kunnen deze vrijwillig registreren bij Toll Collect. Registratie voorkomt onnodige controles, omleidingen en hoorzittingen. Dat bespaart moeite en tijd. De inschrijving is twee jaar geldig en kan vervolgens worden verlengd. Inschrijvingen die op de vervaldatum niet zijn verlengd, vervallen automatisch.

Welke voordelen voor tolverwerking biedt UTA Edenred?

In de meeste Europese landen wordt tegenwoordig tol geheven op snelwegen en andere vormen van infrastructuur voor voertuigen die meer dan 3,5 ton wegen. Auto's en kleine bestelwagens zijn in sommige landen ook onderworpen aan tol bij het gebruik van bruggen of tunnels of het binnenrijden van stadscentra. Afhankelijk van het land van bestemming, de voertuigklasse en de omvang van het wagenpark heeft UTA Edenred de juiste toloplossing voor u.

Met onze UTA One® next OBU kunt u bijvoorbeeld probleemloos over Europese grenzen reizen en genieten van voordelen zoals: 

  • Bescherming tegen boetes veroorzaakt door installatiefouten, dankzij de standaard vaste installatie van het apparaat 

  • Hoge transparantie door real-time monitoring voor wagenparkbeheerders

  • Handige bediening van het boordsysteem via smartphone-app

  • Compatibiliteit met de nieuwste mobiele radiostandaarden 

  • En nog veel meer. 

U profiteert van onze uitgebreide service, deskundige kennis, speciale voorwaarden en een hoogwaardig productassortiment!